Printvriendelijke versie v/d pagina

De BOB-waarborg

Wie een ongeval veroorzaakt, draait zélf op voor zijn eigen voertuigschade. Enkel de tegenpartij wordt vergoed door de verzekering.

Wie betaalt de eigen voertuigschade als BOB een ongeval in fout veroorzaakt?

BOB-waarborg

 

Let op: de voorwaarden van de BOB-waarborgen zijn niet bij alle verzekeraars dezelfde. Contacteer ons voor meer info.