Printvriendelijke versie v/d pagina

Mijn voertuig

 
  Elk motorrijtuig moet verzekerd zijn als u er op de openbare weg mee wil rijden.
 

Voor de ene is een auto een noodzakelijk kwaad, voor de ander is het zijn dierbaarste bezit. In beide gevallen is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid een absolute noodzaak, ja zelfs een wettelijke verplichting. Daarnaast zijn er nog heel wat andere verzekeringen die interessant kunnen zijn voor voertuig en bestuurder.

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen vergoedt enkel de materiële en lichamelijke schade aan derden. Wanneer u ook wil dat de schade aan uw eigen voertuig wordt vergoed, kan u ervoor kiezen een omniumverzekering te nemen. Een bestuurdersverzekering vergoedt dan weer uw lichamelijke schade wanneer u, of een andere door u toegelaten bestuurder, een ongeval heeft veroorzaakt. De bijstandsverzekering zorgt er onder andere voor dat uw wagen wordt getakeld en dat u en uw passagiers naar hun eindbestemming worden gebracht. Wij raden ook altijd aan om de waarborg rechtsbijstand bij te nemen.