Printvriendelijke versie v/d pagina

Vergeet je onderneming niet te registreren in het UBO register

Update (22/02/2019): tijd tot 30 september 2019! Er wordt uitstel verleend voor de vennootschappen om zich in orde te stellen met het UBO-register.

Voor 30 september 2019 (en dus niet 31 maart) moet je als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap het UBO-register hebben vervolledigd. Dat kan via MyMinfin. In dit register moeten de uiteindelijke begunstigden worden opgenomen van alle vennootschappen met als belangrijkste doel de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme. Contacteer tijdig uw accountant om een geldboete te vermijden!  

UBO register