Printvriendelijke versie v/d pagina

Overlijdensverzekeringen

 
  De schuldsaldoverzekering is de best gekende overlijdensverzekering
 

Niemand denkt graag aan zijn overlijden. Begrijpelijk, want dat is geen prettige gedachte. Maar hebt u er al eens bij stil gestaan welke financiële gevolgen uw overlijden met zich meebrengt voor uw gezin? Anders gezegd, als uw inkomen wegvalt, gaat uw gezin dan nog comfortabel kunnen leven? Dat is de vraag die u zich moet stellen, wanneer u overweegt om een overlijdens-verzekering te nemen.

Het best gekende voorbeeld van een overlijdensverzekering is de schuldsaldoverzekering. Deze verzekering is gekoppeld aan uw woonkrediet en zorgt ervoor dat uw partner of erfgenamen de lening verder kunnen afbetalen in het geval u voortijdig komt te overlijden.

Met uw schuldsaldoverzekering bent u gedurende de volledige looptijd van uw lening beschermd. Afhankelijk van op welk tijdstip in het jaar u uw woonlening aangaat, raden wij u aan de premie in 1 keer te betalen, ofwel  jaarlijks, om uw belastingvoordeel optimaal te benutten.

logoDriesen  Tip: Bent u op zoek naar een lening, dan zal de bank u vaak verplichten op andere producten te nemen in ruil voor een beter tarief. Meestal zijn dat de schuldsaldoverzekering, loondomiciliëring en de brandverzekering. Staar u dus niet blind op enkel de intrestvoeten. De premies van uw verplichte verzekeringen kunnen uw voordelig tarief helemaal doen verdwijnen. Vooral de premie van uw schuldsaldoverzekering kan hoog oplopen. Vraag daarom steeds naar het volledige kostenplaatje van uw lening, inclusief de verplichte verzekeringen! 

Zie ook onderstaand filmpje over de schuldsaldoverzekering: 

U kan een tijdelijke overlijdensverzekering echter ook afsluiten zonder dat die verbonden is aan een woonkrediet. In dat geval zullen uw nabestaanden het verzekerde kapitaal uitgekeerd krijgen in het geval u voor de einddatum van het contract komt te overlijden.  Ga daarom eens na welke gevolgen uw overlijden meebrengt voor de financiële draagkracht van uw gezin, zeker als u de belangrijkste kostwinner bent. Wenst u een bepaald kapitaal te verzekeren, dan doet u dat best zo jong mogelijk. Als algemene regel geldt immers voor een overlijdensverzekering: hoe jonger u bent als u de verzekering afsluit, hoe lager de premie. Ook de duur van het contract, uw gezondheidstoestand, en het feit of u rookt of niet, bepalen mee het risico op overlijden en dus het bedrag van uw premie.

logo driesen  Tip: Zeker voor jonge mensen zijn overlijdensverzekeringen een interessante optie, omdat zij nog onvoldoende kapitaal hebben kunnen opbouwen dat kan dienen als financiële ondersteuning voor hun nabestaanden.