Printvriendelijke versie v/d pagina

Persoonlijke ongevallenverzekering

 
  Bescherm u tegen de risico's van het dagelijkse leven!
 

Een ongeval is snel gebeurd. Met de fiets, op skivakantie, tijdens verbouwingen,…  Elk jaar zijn meer dan 200 000 Belgen het slachtoffer van een ongeval in het privéleven. Helaas kan een banaal ongelukje verstrekkende gevolgen hebben.

Wat is een persoonlijke ongevallenverzekering?

De verzekering “persoonlijke ongevallen” keert een vergoeding uit bij een ongeval in uw privéleven. Gelijkaardige verzekeringen bestaan er ook buiten de privésfeer, denk maar aan de arbeidsongevallenverzekering die u verzekert bij ongevallen op het werk of tijdens het woon-werk traject. Werkgevers zijn wettelijk verplicht die af te sluiten voor al haar werknemers. Daarnaast is er ook nog de bestuurdersverzekering die de lichamelijke schade van bestuurders van motorrijtuigen vergoedt bij een ongeval in fout.

Wanneer komt de persoonlijke ongevallenverzekering tussen?

Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende polissen op de markt. Maar allemaal bieden ze dekking aan in meer of mindere mate in onderstaande gevallen.

  • Terugbetaling van medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds: niet alleen honoraria van artsen en medische materialen, maar ook vervoer naar het ziekenhuis en kosten voor prothesen worden terugbetaald, zowel voor een ongeval in België als in het buitenland.
  • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een privé ongeval zal de verzekering een bepaald kapitaal uitbetalen. In de voorwaarden van uw contract staat aangeduid hoe hoog dit bedrag is. 
  • In geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een persoonlijk ongeval zal de verzekering u of uw nabestaanden het verzekerde kapitaal uitbetalen.

 

Let wel, het moet steeds gaan over een ongeval dat zich heeft voorgedaan in uw privéleven.

  • Ongeval: de betere verzekaars interpreteren “ongeval” heel ruim en includeren ook spierscheuren en sportletsels, verdrinking en brandwonden. Bestaande ziektes, arbeidsongevallen, verkeersongevallen en ongevallen in het kader van bezoldigde activiteiten (bv. sport) worden meestal uitgesloten.
  • Privéleven: ook dit begrip wordt door de betere verzekeraars ruim gedefinieerd en omvat o.a. huishoudelijk werk, doe-het-zelfklussen, sportactiviteiten (ook buitenshuis), en schoolactiviteiten van de kinderen. Beoefent u een gevaarlijke sport (bv. valschermspringen, rugby, waterskiën), dan kan u niet bij alle verzekeraars terecht. Wij zoeken voor u uit bij welke verzekeraar dat wel kan.  

Voor wie is een persoonlijke ongevallenverzekering interessant?

logo Driesen  Deze verzekering is interessant voor iedereen die zich wil beschermen tegen ongevallen in de privésfeer. Daarnaast bevelen wij deze verzekering ten zeerste aan voor:

  • Handige Harry's en Henriëtta's: klust u vaak in huis? Dan weet u dat hoe meer u klust, hoe meer risico u loopt op een ongeval.
  • Sportmannen en -vrouwen: kies een verzekering die de sportrisico's van uw (amateur)sport zeker dekt. Ook voor kinderen die een risicovolle hobby beoefenen (bv. paardrijden) is deze verzekering interessant!

 

De meeste polissen op de markt hebben zowel een vergoedend als een forfaitair karakter. Dat wil zeggen dat ze de bv. de medische kosten gaan vergoeden (= terugbetalen) maar een vast bedrag (forfaitair) uitkeren wanneer u bv. een bepaalde graad van permanente arbeidsongeschiktheid hebt. De vergoeding ten gevolge van uw ongeval kan in sommige polissen tot € 1 miljoen bedragen. De exacte bedragen vindt u in de bijzondere voorwaarden in uw contract.

Bij de meeste verzekeraars geldt de dekking wereldwijd al zijn daar soms wel voorwaarden aan verbonden, bv. dat u niet langer dan 90 opeenvolgende dagen in het buitenland mag zijn of dat u minstens 6 maanden per jaar in België moet verblijven.