Printvriendelijke versie v/d pagina

Welke verzekeringen zijn verplicht?

De autoverzekering is de meest bekende verplichte verzekering. Voor wie personeel in dienst heeft, is ook de arbeidsongevallenverzekering verplicht. En ook voor sommige vrijetijdsactiviteiten (zoals bv. jagen) zijn er verplichte verzekeringen. Andere verzekeringen kunnen, hoewel wettelijk niet verplicht, dat in de praktijk toch zijn door een contractuele verplichting. Zo kan een kredietverstrekker u verplichten om een brandverzekering te nemen bij het aangaan van een hypothecaire lening. Ook huurders kunnen via hun huurcontract verplicht worden een brandverzekering te nemen.