Mijn bedrijf lijdt schade
aan het patrimonium

Brand, storm, hagel, hevige regen,… kunnen veel schade veroorzaken. Voorkom een financiële kater en bescherm je patrimonium.

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Net zoals voor je gezinswoning, bescherm je je bedrijfspanden ook tegen schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, waterschade en natuurrampen. Vergeet daarbij ook je professionele inboedel, materieel en koopwaar niet. 

De verzekering Algemene BouwplaatsRisico’s verzekert je als bouwheer tegen plotse schade die ontstaat bij je gebouw in opbouw. Denk maar aan een half opgetrokken muur die door een storm omwaait. De ABR vergoedt deze schade, ongeacht wie deze heeft veroorzaakt. Lees ook ons artikel over ABR.

Professionele toestellen of machines dienen ruimer verzekerd te zijn dan de waarborgen die in de brandverzekering zijn voorzien, zodat ook bij een ongeval zonder link met de brandverzekering, de schade aan je machines kan worden vergoed. Het is als het ware een omniumverzekering voor je onmisbare machines.

Deze waarborg vergoedt niet alleen de waarde van de gestolen goederen, maar ook de schade die gepaard ging met de diefstal, bv. door vandalisme.

Deze “alle risico”-verzekering dekt álle schade behalve de uitgesloten schade (oa. opzettelijke schade of slijtage) van je computers en elektronisch materieel. Wanneer je dus per ongeluk je kop koffie omver stoot op je dure bedrijfslaptop, dan mag je rekenen op tussenkomst van deze verzekering om de schade te vergoeden.

Sinds 2020 wordt schade door ongunstige weersomstandigheden niet meer vergoed door het Vlaams Rampenfonds. Daarom kunnen landbouwers hun open teelten voortaan verzekeren tegen hevige regen, droogte, vorst, ijzel, storm en hagel. Bovendien voorziet de Vlaamse Overheid in een subsidiëring van de premie voor de Brede weersverzekering. De deadline voor de indiening van je teeltplan is eveneens de deadline voor het afsluiten van deze verzekering voor het lopende jaar.