Mijn woning & gezin

Je woning is je meest kostbare bezit. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als er brand uitbreekt in je woning. Over een financiële kater gesproken! Gelukkig heb je dan een brandverzekering. Maar wat als de expert van de brandverzekering een veel lagere schade begroot dan wat jij had verwacht? In dat geval heb je maar beter een aparte polis rechtsbijstand die los staat van je brandverzekering. Zodat je belangen door een onafhankelijke partij kunnen worden verdedigd. 

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Een brandverzekering zou eigenlijk beter “omniumverzekering van de woning” heten, want ze dekt veel meer dan alleen schade door brand. Als door een blikseminslag elektrische toestellen zijn beschadigd of wanneer een auto tegen je gevel is gebotst, zal de brandverzekering ook tussenkomen. Elke brandverzekering moet wettelijk een aantal waarborgen bevatten. Bij welke verzekeraar je ook een brandverzekering hebt, je bent altijd verzekerd voor de materiële schade die veroorzaakt is door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, storm en hagel, sneeuw- of ijsdruk op daken en natuurrampen. Zo goed als alle brandverzekeringen bieden daarnaast nog bijkomende waarborgen aan. In de brandverzekering worden het gebouw en de inboedel als aparte waarborgen opgenomen. Wie huurder is, verzekert naast zijn inboedel ook de wettelijk verplichte huurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Optionele waarborg diefstal: Niet alleen interessant voor wie waardevolle voorwerpen bezit, maar ook voor wie bv. kostbare huisdieren heeft. Als je weet dat er jaarlijks meer dan 80.000 woningdiefstallen gebeuren, is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen!

Optionele waarborg kostbare voorwerpen: Voor waardevolle voorwerpen zoals een schilderij, verzameling of muziekinstrument overweeg je best een aparte allrisk verzekering tegen schade en diefstal. Alle risico’s behalve de uitgesloten risico’s zijn dan gedekt. Deze bescherming is veel ruimer dan die binnen de standaard brandverzekering. Laat je je kostbare schilderij vallen en is het daardoor stuk, dan is er geen dekking in de brandverzekering, maar wel in deze waarborg.

“Wie schade veroorzaakt aan een ander, zal deze vergoeden.” Dit ene zinnetje uit ons Burgerlijk Wetboek kan grote gevolgen hebben voor je portemonnee. Want een kapotte vaas kan er nog wel van af, maar wanneer door jouw fout (of die van je kinderen of huisdieren) iemand levenslang aan een rolstoel is gekluisterd, kan de vergoeding oplopen in de miljoenen. Om die reden zijn sommige verzekeringen wettelijk verplicht. Denk maar aan de autoverzekering of de jachtverzekering, en recent ook de huurdersaansprakelijkheid. Stuk voor stuk zijn dit verzekeringen die de schade aan een ander gaan vergoeden wanneer door jouw fout die schade is ontstaan. En schrik niet als je in de polisvoorwaarden van je familiale verzekering ziet staan dat er dekking wordt verleend voor lichamelijke schade tot €12 000 000. Stel je voor dat je dat zelf zou moeten betalen…

Ben je bestuurder van een elektrische fiets? Dan vergoedt je familiale verzekering ook de schade aan derden, bij een ongeval.

Veroorzaak je een ongeval, dan vergoedt je verzekering de schade aan de schade-lijders. Maar wat als je zélf het slachtoffer bent? Dan kan je maar beter een goede rechtsbijstandsverzekering hebben. Jouw rechten doen gelden en beschermen; dat is in essentie wat een rechtsbijstandsverzekering doet. Wil je een ruime dekking én daarbij belastingvoordeel genieten? Kies dan voor een fiscaal aftrekbare polis rechtsbijstand.

Basispolis rechtsbijstand privéleven:

Verdedigt je belangen en gaat je schade recupereren bij een aansprakelijke derde wanneer je schade lijdt in het kader van je privéleven. Bv.: bij het joggen word je zwaar toegetakeld door een loslopende hond. Of, je hebt vochtplekken op de muur door een lek in de waterleiding bij de buurman, maar hij weigert je schade te vergoeden.

In eerste instantie zal de rechtsbijstand altijd proberen om de zaak minnelijk te regelen. Komt het toch tot een rechtszaak, dan neemt de rechtsbijstandsverzekering de gerechtskosten en de honoraria van je advocaat voor haar rekening.

Rechtsbijstand voertuigen:

Geniet van een allrisk dekking (alles is gedekt, behalve) en hogere tussenkomsten dan wanneer de rechtsbijstand als bijkomende waarborg vervat zit in je autoverzekering. Bovendien is er geen belangenvermenging met je BA-verzekeraar. Onze ervaring als makelaar is dat deze aparte rechtsbijstand een absolute must is.

Fiscaal aftrekbare polis rechtsbijstand privéleven:

Om de financiële drempel voor de toegang tot justitie te verlagen, besliste toenmalig minister van justitie Koen Geens, om de premie van de uitgebreide rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar te maken. Daartoe moeten deze polissen een aantal minimumwaarborgen bevatten, waaronder rechtsbijstand bij bouwgeschillen en echtscheiding.  Lees er meer over in ons nieuwsbericht: https://driesen-huysmans.be/nieuw-rechtsbijstand-fiscaal-aftrekbaar/

Sinds 2019 een wettelijk verplichte verzekering voor huurders. Wanneer door jouw fout of nalatigheid brand ontstaat in je huurwoning, dan zal de brandverzekering van de eigenaar de eigenaar hiervoor vergoeden. Maar die brandverzekeraar zal bij jou de schade komen verhalen. De verzekering huurdersaansprakelijkheid zal in dit geval de schade terugbetalen aan de brandverzekeraar van de eigenaar.

Ga je bouwen? Overweeg dan een verzekering “Algemene Bouwplaatsrisico’s”. Deze verzekering zorgt er niet alleen voor dat de werf niet stil komt te liggen bij schade tijdens de werken, ze bevat ook een aansprakelijkheidsluik die je dekking verleent als bouwheer. Immers, wanneer er bv. schade optreedt bij de buren of bij andere derden, n.a.v. de bouwwerken, kan je als bouwheer mee aansprakelijk worden gesteld. Een ABR-verzekering zal hun schade vergoeden. Lees ook ons artikel over de ABR verzekering. 

Virussen kunnen niet alleen je gezondheid schaden, soms besmetten ze je computer of smartphone en bezorgen ze je niet alleen financiële verliezen, maar ook kopzorgen en stress.

Met een polis cyber risks kan je onder andere rekenen op tussenkomst in de volgende situaties:

  • Aantasting van de reputatie: bv. verwijderen van foto’s of gegevens ivm cyber pesten
  • Verwijdering van schadelijke software van je pc of laptop
  • Misbruik van bankkaartgegevens

 

Daarnaast vergoedt de waarborg rechtsbijstand in deze polis de juridische kosten (o.a. erelonen advocaat, gerechtskosten, kosten voor het bekomen van een minnelijke schikking,…) wanneer je bijstand nodig hebt in situaties die te maken hebben met cyber risico’s. Bv.:

  • wanneer je aangeklaagd wordt voor onopzettelijke inbreuken mbt het internet of social media (strafrechtelijke verdediging)
  • wanneer je morele schade wenst te recupereren naar aanleiding van misbruik van jouw afbeelding of dat van een gezinslid (burgerlijk verhaal)
  • wanneer je een hotelkamer boekt of een dienst bestelt via internet en de andere partij haar afspraken niet nakomt (conflict met leverancier van diensten of met verhuurder van onroerend goed)

Wettelijk verplichte verzekering voor schade aan derden die kan optreden tijdens de jacht.

De reisverzekering is een overkoepelende term voor verschillende verzekeringen die te maken hebben met verplaatsingen naar het buitenland. Medische kosten, repatriëring, bagageverzekering, annulatieverzekering,… het kan allemaal voorzien worden in uw reisverzekering.

Een reisverzekering is in de eerste plaats bedoeld om medische kosten in het buitenland te dekken en om repatriëring te voorzien wanneer dat om medische of niet-medische redenen noodzakelijk zou zijn. Dat laatste is doorgaans niet voorzien in uw hospitalisatieverzekering en voorziet u dus best in een aparte reisverzekering, zodat u bv bij een overlijden van een naast familielid onmiddellijk kan terugkeren naar huis.