Ik lijd schade door cyber risks

Virussen kunnen niet alleen je gezondheid schaden, soms besmetten ze je computer of smartphone en bezorgen ze je niet alleen financiële verliezen, maar ook kopzorgen en stress.

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Cyber risks particulieren:

Met een polis cyber risks kan je onder andere rekenen op tussenkomst in de volgende situaties:

  • Aantasting van de reputatie: bv. verwijderen van foto’s of gegevens ivm cyber pesten
  • Verwijdering van schadelijke software van je pc of laptop
  • Misbruik van bankkaartgegevens

Daarnaast vergoedt de waarborg rechtsbijstand in deze polis de juridische kosten (o.a. erelonen advocaat, gerechtskosten, kosten voor het bekomen van een minnelijke schikking,…) wanneer je bijstand nodig hebt in situaties die te maken hebben met cyber risico’s. Bv.:

  • wanneer je aangeklaagd wordt voor onopzettelijke inbreuken mbt het internet of social media (strafrechtelijke verdediging)
  • wanneer je morele schade wenst te recupereren naar aanleiding van misbruik van jouw afbeelding of dat van een gezinslid (burgerlijk verhaal)
  • wanneer je een hotelkamer boekt of een dienst bestelt via internet en de andere partij haar afspraken niet nakomt (conflict met leverancier van diensten of met verhuurder van onroerend goed)