Mijn bedrijf lijdt schade door toedoen van een derde

Als je door de uitoefening van je bedrijfsactiviteiten accidenteel schade veroorzaakt, dan zal je aansprakelijkheidsverzekering (BA uitbating) de schade aan de tegenpartij vergoeden. Maar wat als je bedrijf zelf schade lijdt door toedoen van een derde? In deze gevallen is het de rechtsbijstandsverzekering die de schade (zowel materiële als lichamelijke) gaat verhalen bij de aansprakelijke derde. De rechtsbijstand neemt de advocaat- en gerechtskosten voor haar rekening en bespaart je dus een dure en ingewikkelde gerechtelijke zoektocht. De kans dat je onderneming ooit een juridisch conflict riskeert is zo goed als 100%. Kies daarom voor een volwaardige rechtsbijstandsverzekering, die los staat van je andere bedrijfsverzekeringen. Sinds kort kan je je bovendien ook verzekeren voor de kosten (van o.a. je accountant) bij een fiscale controle. Maak hier zelf je simulatie!

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Dekt de geschillen van je bedrijf met derden, zowel wanneer je zelf wordt aangeklaagd als wanneer je geleden schade bij derden wenst te recupereren. Ook geschillen met verzekeraars zitten in de basisverzekering. Dit geeft je het recht op een tegenexpertise wanneer je het niet eens bent met de verzekeringsexpert die de brandschade in je bedrijfspand heeft begroot. Ander voorbeeld: je verzekeraar gewaarborgd inkomen betwist de duur en het percentage van je arbeidsongeschiktheid. In deze gevallen kan je terugvallen op de verzekering rechtsbijstand.

Je voertuigen zijn verzekerd in rechtsbijstand volgens het all-risk principe (dwz alle risico’s, behalve de uitgesloten risico’s zoals bv. opzettelijke schade), in tegenstelling tot de inclusiewaarborg in de autoverzekering. 

Met leveranciers en klanten heb je per definitie een contractuele relatie. Zij zijn dus geen derde t.o.v. jou. Beklaagt je klant zich over een geleverd(e) product of dienst? Respecteert je leverancier de leveringstermijn niet? Komt jouw bank terug op haar beslissing en weigert ze het toegezegde krediet? Dan kan je beroep doen op deze uitbreiding van je rechtsbijstandsverzekering.

Pikt een concurrent systematisch je personeel in? Of lanceert hij een product met een quasi identieke naam als het jouwe? Wordt je milieuvergunning onterecht ingetrokken? Betwist de arbeidsongevallenverzekeraar de omstandigheden van het arbeidsongeval van je werknemer? Moet je voor de arbeidsrechtbank verschijnen voor een conflict met een werknemer? Dan kan je beroep doen op deze uitbreiding van de rechtsbijstandsverzekering.

Vroeg of laat riskeert je onderneming een conflict met de fiscus. Een discussie over jouw inkomen, een aftrekpost of het bedrijfsresultaat kan resulteren in boetes en extra kosten. Denk maar aan de factuur van je accountant. Advocaatkosten maar ook inherente kosten van een belastingcontrole (oa ereloon accountant) zijn verzekerd in deze waarborg.

Dekking volgens het principe “alle risico’s, behalve…” is mogelijk voor ondernemingen met bepaalde nace-codes en met een gunstige schadestatistiek.