Fiscaal sparen

Met fiscaal sparen combineer je 2 voordelen in 1 klap: je betaalt vandaag minder belastingen en bouwt een spaarpot op voor je pensioen. Dat de fiscus dit aanmoedigt hoeft niet te verwonderen. Het wettelijk pensioen dat we van de staat krijgen, zal niet volstaan om onze levensstandaard te behouden. Door fiscale stimuli wil de overheid ons aanmoedigen om zelf een appeltje voor de dorst te voorzien. Wij begeleiden je bij de juiste keuze EN volgorde van je fiscale spaarplannen.

Tips voor particulieren:

  • Van zodra je een belastbaar inkomen hebt, kan je de premies van pensioensparen fiscaal in mindering brengen. Op je 60ste wordt de eindbelasting ingehouden. Dat betekent dat de jaren na je 60ste fiscaal de meest interessante zijn: je kan wel genieten van het fiscale voordeel, zonder dat er nog taks moet betaald worden op de stortingen! Het jaar dat je 64 wordt is het laatste jaar dat je een storting kan doen in je contract pensioensparen.
  • Stort het fiscale maximum: Sinds 2018 heeft de regering het duale pensioensparen ingevoerd. Naast het stelsel met fiscaal voordeel van 30% heb je voortaan ook de mogelijkheid om een hoger bedrag te sparen aan een fiscaal voordeel van 25%. Wie een maximaal rendement wil nastreven, behoudt best het oude bedrag (€990 voor 2022). Wie daarentegen een zo groot mogelijk kapitaal wil opbouwen voor zijn oude dag, kiest best voor het hoogste wettelijke maximum van €1270 per jaar (2022). Wie dit laatste kiest, zal dit elk jaar expliciet moeten bevestigen.
  • Kies voor een hybride tak 44-contractDe combinatie tak 21 en tak 23 in je pensioenspaarcontract heeft als voordeel dat je van strategie kan veranderen zonder een nieuw contract te moeten aangaan. Misschien wil je op jongere leeftijd voor een groter percentage belegd zijn in tak 23 beleggingsfondsen en wanneer je pensioen nadert meer in tak 21 om zo kapitaalbehoud in te bouwen?

Het langetermijnsparen is bij velen een nobele onbekende in het fiscale landschap. Je kan er nochtans heel wat belastingen mee besparen. Het maximale spaarbedrag hangt af van je beroepsinkomen met als absolute maximum €2350 per jaar (2022). Op de premiestortingen krijg je een fiscaal voordeel van 30%. Let wel, wie een hypothecaire lening heeft lopen en nog kan genieten van de woonbonus, kan niet nog eens extra genieten van het langetermijnsparen. Geen nood, tijdens de jaren dat je de woonbonus geniet, zet je het langetermijnsparen even on hold. Nadien kan je de draad weer oppikken en opnieuw het fiscaal voordeel benutten. Leuk detail: ook na het pensioen kan je blijven genieten van het fiscaal voordeel. (in tegenstelling tot pensioensparen dat maar recht geeft op belastingvermindering t.e.m. het jaar waarin je 64 wordt). Zorg er wel voor dat je het contract opstart voor je 65steverjaardag, want nadien is dat niet meer mogelijk! 

In dit artikel bespreken we alles over het langetermijnsparen in detail.

Heb je nog bijkomende spaarmarge buiten je pensioensparen en langetermijnsparen? Of kan je geen langetermijnsparen doen omdat je nog van de woonbonus geniet? Overweeg dan het fiscaal sparen met VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers). Sinds 2019 kan elke werknemer, die geen of slechts een beperkte groepsverzekering heeft, zelf een groepsverzekering aangaan, om een aanvullend pensioen te financieren. Maximum 3% van het referteloon of minimaal €1670 per jaar (2022) kan zo bijkomend gespaard worden via een automatische inhouding op het loon. Tip: in MyPension kan je in één oogopslag zien hoeveel je dit jaar kan sparen in VAPW. De fiscale beloning bedraagt 30% en is onmiddellijk zichtbaar doordat minder bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Stel bv. dat je €100 per maand spaart in VAPW via automatische afhouding van uw loon, dan is de vermindering van het nettoloon geen €100 maar wel €70. Bijkomend geldt er op de belastingbesparing nog een korting op de gemeentebelasting via de belastingaangifte.

Tips voor zelfstandigen:

Doorgaans levert het VAPZ het hoogste fiscaal voordeel op. Begin daar als eerste mee en koppel hier het gewaarborgd inkomen aan. Heb je spaarruimte over, kies dan voor het pensioensparen, gevolgd door langtermijnsparen en daarna POZ. Deze volgorde heeft te maken met premietaksen, eindbelasting en solidariteitsbijdragen. Maar je individuele situatie kan maken dat het voor jou interessant is om het POZ toch eerder op te starten, bv. omdat je een hoog inkomen hebt of omdat je in tak 23 fondsen wenst te sparen. Wij begeleiden je graag bij de juiste keuze en volgorde van je fiscale spaarplannen.

Wie een vennootschap heeft en zichzelf hieruit een regelmatige maandelijkse bezoldiging uitkeert, kan een Individuele Pensioentoezegging opstarten. De vennootschap betaalt de premies die fiscaal aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Het gespaarde kapitaal komt vrij bij de opname van het wettelijk pensioen. Meestal is de IPT verzekering het meest geschikt voor de koppeling van het gewaarborgd inkomen en de overlijdensdekking. Afhankelijk van je voorkeur, en steeds in overleg met je accountant, vullen we de IPT bijkomend aan met een VAPZ verzekering. Soms combineren we zelfs meerdere IPT verzekeringen van verschillende verzekeraars, bv. om je gewaarborgd inkomen optimaal te kunnen verzekeren of om gunstige rentevoeten uit het verleden te beschermen. Heb je nog spaarmarge over dan volgen na de IPT en het VAPZ nog het pensioensparen en het langetermijnsparen

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Wist je dit al?