Betaal minder belastingen dankzij langetermijnsparen

Langetermijnsparen en pensioensparen zijn het “laaghangend fruit” van het fiscale sparen. Pluk het vandaag en betaal morgen minder belastingen.

Wat is langetermijnsparen?

Het langetermijnsparen is een spaarverzekering en bij velen een nobele onbekende in het fiscale landschap. Je kan er nochtans heel wat belastingen mee besparen. Het maximale spaarbedrag hangt af van je netto belastbaar beroepsinkomen met als absolute maximum €2350 per jaar (2023). Op de premiestortingen krijg je een fiscaal voordeel van 30%

De spaarpremies kunnen naar keuze belegd worden in tak 21, in tak 23, of in een combinatie van beide.

Let wel, wie een hypothecaire lening heeft lopen en nog kan genieten van de woonbonus, kan niet nog eens extra genieten van het langetermijnsparen. Geen nood, tijdens de jaren dat je de woonbonus geniet, zet je het langetermijnsparen even on hold. Nadien kan je de draad weer oppikken en opnieuw het fiscaal voordeel benutten. 

Leuk detail: ook na het pensioen kan je blijven genieten van het fiscaal voordeel. (in tegenstelling tot pensioensparen dat maar recht geeft op belastingvermindering t.e.m. het jaar waarin je 64 wordt). 

Zorg er wel voor dat je het contract opstart voor je 65steverjaardag, want nadien is dat niet meer mogelijk!

Voor wie is langetermijnsparen interessant?

De basisvoorwaarde om het fiscaal voordeel te kunnen genieten, is dat je belastbare beroepsinkomsten hebt. Ook een pensioen- of vervangingsinkomen valt hieronder, al zal in die gevallen vooral de hoogte ervan bepalen of langetermijnsparen al dan niet interessant is.

De fiscale voordelen van het langetermijnsparen zijn niet combineerbaar met bepaalde hypothecaire leningen. De wet bepaalt immers dat er slechts 1 fiscale korf is voor de belastingvermindering van de hypothecaire lening en het langetermijnsparen. Kort samengevat betekent dit dat wie ten volle recht heeft op de woonbonus, geen of slechts een lage premie mag storten in het langetermijnsparen. Het jaar waarin het woonkrediet is aangegaan, bepaalt in welke mate je kan combineren met langetermijnsparen:

  • Hypothecair krediet afbetaald. Volledige fiscale korf langetermijnsparen is beschikbaar, maximaal €2350. 
  • Hypothecair krediet voor eigen woning aangegaan in 2015. Maximaal fiscaal voordeel langetermijnsparen = €830
  • Hypothecair krediet voor eigen woning aangegaan in 2016 (t.e.m. 2019). Vanaf 2016 werd de “nieuwe” Vlaamse geïntegreerde woonbonus van toepassing waarbij er geen verrekening dient te gebeuren. Eigenaardig genoeg is in dit geval tot nader order de volledige fiscale korf langetermijnsparen dus beschikbaar, maximaal €2350. 
  • Hypothecair krediet aangegaan voor eigen woning vanaf 2020. Het fiscaal voordeel voor de hypothecaire lening van de eigen woning werd geschrapt ten voordele van de vermindering van de registratierechten. Volledige fiscale korf langetermijnsparen is beschikbaar, maximaal €2350.
Opgelet: Wie geen beroepsinkomsten heeft of een vervangingsinkomen geniet, heeft meestal geen voordeel bij het langetermijnsparen. Contacteer ons zodat we voor jouw specifieke situatie kunnen berekenen of je het fiscale voordeel kan genieten.

Hoeveel kan ik sparen in het fiscaal stelsel langetermijnsparen?

Hoeveel je mag sparen hangt af van je netto belastbaar beroepsinkomen. Dat vind je o.a. terug op je aanslagbiljet van de personenbelasting. Voor 2021 tot en met 2023 (aanslagjaar 2024) is het maximale fiscaal aftrekbare bedrag = 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen + €176,40.

Eind 2020 heeft de regering beslist om de fiscale plafonds gedurende 4 jaar te bevriezen. Voor langetermijnsparen betekent dit dat het absolute maximum €2350 per jaar blijft, en dit tot en met aanslagjaar 2024.

Hoeveel bedraagt het fiscale voordeel?

30% + gemeentebelasting. En dat ieder jaar zolang de premies worden gestort.

Een voorbeeld maakt het duidelijk. Tine (35) uit Lichtaart heeft een hypothecaire lening afgesloten voor haar eigen woning in 2020 en kan dus niet genieten van een fiscaal voordeel op haar lening. Op aanraden van haar verzekeringsmakelaar is ze dat jaar wel gestart met langetermijnsparen. Haar netto belastbaar inkomen bedraagt ongeveer €38 000. Tine kan dus het maximale bedrag van €2350 sparen. Dat levert haar in 2021 een totaal belastingvoordeel op van 32,19% (30% + 7,3% gemeentebelasting). Concreet: van de €2350 die Tine in 2020 in haar contract langetermijnsparen heeft gestort, krijgt ze €756,47 terug via de personenbelasting in 2021. Dit bedrag wordt verrekend met haar verschuldigde belasting. Dat betekent dat ze ofwel minder belastingen moet betalen, of dat ze zal terugkrijgen.

“Elk voordeel heb zijn nadeel”: het eindkapitaal wordt belast.

Tegenover het zeer gunstige fiscaal voordeel van 30% + gemeentebelasting, staat een eindtaxatie van 10%. Deze taxatie gebeurt op je 60ste verjaardag. De verzekeraar stort de verschuldigde belasting door naar de staat. Werd de polis pas afgesloten na je 55ste verjaardag, dan gebeurt de taxatie op de 10de verjaardag van het contract. 

Dat betekent dat de stortingen die je doet na de taxatie zeer voordelig zijn: ze leveren wel nog een belastingbesparing op van 30%, maar er is geen eindbelasting meer verschuldigd. 

Tip: Zeker als je een meer dan gemiddeld pensioen verwacht, is het interessant om de einddatum van je polis langetermijnsparen later te nemen dan je 65ste, zodat je zo lang je wenst kan genieten van het fiscale voordeel. 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  • Leeftijd < 65 jaar. De eerste storting in je contract langetermijnsparen moet gebeurd zijn voor je 65ste verjaardag. Anders dan bij pensioensparen, blijven stortingen na je 65ste wel fiscaal aftrekbaar. Dat is zeker interessant voor wie een hoger dan gemiddeld wettelijk pensioen geniet. Opstart, verhogingen of verlenging van de looptijd van de polis na je 65ste, of in de laatste 10 jaar van je polis, zijn niet toegestaan. Tijdig beginnen is dus de boodschap!  
  • Looptijd minimaal 10 jaar en minstens tot 65 jaar. De contractduur bedraagt, net zoals bij pensioensparen, minimaal 10 jaar en mag ten vroegste eindigen op je 65ste.
  • Begunstigde bij overlijden. Net zoals bij pensioensparen mag je de begunstigden bij je overlijden niet volledig vrij kiezen. Het moet gaan over (een combinatie van): echtgenoot/wettelijk samenwonende partner, kind, kleinkind, ouder, grootouder, (half)broer of -zus. Je feitelijk samenwonende partner kan je dus niet opnemen als begunstigde in je polis.

Hoe kan ik een polis afsluiten?

Wij werken met verschillende verzekeraars die langetermijnsparen aanbieden. Afhankelijk van wat jij belangrijk vindt, zoeken we daarin de meest gepaste aanbieder. Heb je graag een uitgebreide keuze aan tak 23-fondsen of wil je net enkel tak 21? Of misschien heb je zelf een voorkeur voor een bepaalde verzekeraar? Wij zijn niet gebonden aan 1 maatschappij, en jij dus ook niet!

Plan vandaag je afspraak voor je fiscale optimalisatie in onze agenda, zodat je volgend jaar minder belastingen betaalt! Heb je je aanslag van de personenbelasting bij de hand? Breng die dan gerust mee. In het andere geval volstaat je IDkaart!

Deel dit bericht