Ik ben niet altijd zeker van mijn inkomen

Ziekte, ongeval of overlijden kan er voor zorgen dat het gezinsinkomen er fors op achteruit gaat, terwijl uitgaven stijgen. Maar ook zonder tegenslagen ben je best voorbereid op de grootste terugval in het inkomen: je pensioen. Benut de stimulansen van de overheid om een fiscaal voordelig aanvullend pensioeninkomen op te bouwen. Want het wettelijk pensioen zal niet volstaan. Maak dat je zelf je toekomst in handen neemt en er nog fiscaal van kan profiteren ook!

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Tak 21 en tak 23 zijn de figuurlijke benamingen van 2 types levensverzekeringen. Tak 21 groepeert de levensverzekeringen met kapitaalsgarantie en een gewaarborgd rendement. Tak 23 groepeert de levensverzekeringen verbonden aan één of meer beleggingsfondsen. De combinatie tussen tak 21 en tak 23 wordt ook tak 44 genoemd. Het voordeel van dergelijke hybride verzekeringen is dat je van strategie kan veranderen zonder een nieuw contract te moeten aangaan. Bovendien kan je op deze manier altijd kapitaalsgarantie inbouwen. Al je spaarverzekeringen (o.a. pensioensparen, langetermijnsparen, kindersparen,…) kan je op deze manier samenstellen.

= sparen voor je pensioen met fiscaal voordeel. Uit onderzoek blijkt dat de Belgen hun pensioen overschatten. Wie vroeg begint met pensioensparen, kan langer fiscaal voordeel genieten en bouwt een groter kapitaal op. 

= sparen met fiscaal voordeel. Ook hier geniet je belastingvoordeel, maar enkel als je geen fiscaal voordeel meer geniet van je woonkrediet. Bijkomende troef is dat je met langetermijnsparen ook NA het pensioen belastingvoordeel kan blijven genieten. 

Ben je werknemer? Heb je geen of slechts een beperkte groepsverzekering? Dan is de groepsverzekering voor werknemers (VAPW) iets voor jou. Spaar maandelijks tot 3% van je loon. Je werkgever houdt het bedrag af van je loon en stort het rechtstreeks in je polis. Het fiscaal voordeel bedraagt 30%. Op MyPension.be kan je onmiddellijk zien hoeveel jij kan sparen in het VAPW. Kom langs met je identiteitskaart (en pincode) en we laten het je zien. Meer info vind je in onze rubriek “fiscaal sparen“. 

Spaar maandelijks in tak 44 en bouw een kapitaal op voor je kinderen. Geef ze een duwtje in de rug als ze gaan verder studeren, alleen wonen of een huis kopen.

80% van de Belgen weet niet hoeveel ze verdienen als ze niet werken door ziekte of ongeval. Onze partner Baloise ontwikkelde samen met de KULeuven een interactieve tool en infokiosk om je inkomenszekerheid bij ziekte en ongeval onder de loep te nemen. Zo kan je zelf inschatten of je nog een aanvullend inkomen bij ziekte of ongeval wenst te verzekeren. Deze verzekering kan ook gekoppeld worden aan je spaarverzekering pensioensparen of langetermijnsparen.

Ga je een hypothecaire lening aan voor de aankoop van je gezinswoning? Via de Vlaamse overheid kan je een gratis verzekering “gewaarborgd wonen” afsluiten. Die beschermt je tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zodat de afbetaling van je hypothecaire lening niet in het gedrang komt. 

= overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een lening. Het verzekerde kapitaal neemt in dezelfde mate af als het uitstaande kapitaal van de lening. Zorgt ervoor dat je gezin niet in de problemen komt met de lening als je komt te overlijden. Ben je verplicht om 1 schuldsaldoverzekering te nemen bij de lening? Die voor je partner vind je bij ons aan een goedkoper tarief.

Wie zijn gezin niet wil opzadelen met begrafeniskosten, kan met een uitvaartverzekering alles op voorhand regelen. Ook specifieke wensen, incl repatriëring van het stoffelijk overschot naar je land van herkomst, kunnen worden overgemaakt.

Als belangrijkste kostwinner wil je het gezinsinkomen veilig stellen. Ook als jij plots komt te overlijden, wil je dat je kinderen nog kunnen verder studeren. Overbrug de periode tot aan je pensioen met een tijdelijke overlijdensverzekering. Dat is vaak minder duur dan je denkt.