Voor de zorgverlener

Ben je arts, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, logopedist of een andere zorgverlener? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Driesen & Huysmans is gespecialiseerd in de adviesverlening aan jouw beroepsgroep.

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Ben je geconventioneerd, dan aanvaard je dat je je patiënten niet meer zal aanrekenen dan wat overeengekomen is volgens de conventie van je beroepsgroep. Zo blijft de zorg voor je patiënten betaalbaar. Voor sommige beroepsgroepen, bv. officina-apothekers is het verplicht om toe te treden tot de conventie, als ze hun beroep wensen uit te oefenen. Anderen, bv. artsen-specialisten, kunnen ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn, dwz slechts op bepaalde dagen en tijdstippen. Als beloning voor je toetreding tot de conventie, en wanneer je een minimale actviteitsdrempel behaalt, stort het RIZIV jaarlijks een bedrag in een speciaal daartoe onderschreven pensioencontract. De overheid zorgt op deze manier mee voor een extra aanvullend pensioen voor jou. Wij helpen je graag bij het vergelijken van de verschillende RIZIV contracten op de markt. Lees hier meer over de RIZIV toelagen per beroepsgroep. 

Dit is ons stokpaardje. We kunnen niet genoeg het belang van deze verzekering onderstrepen. Ben je arbeidsongeschikt door ongeval of ziekte, dan zorgt deze verzekering ervoor dat je gezinsinkomen op peil blijft door de uitkering van een maandelijks vervangingsinkomen. Deze rente komt bovenop de uitkering die je krijgt van het ziekenfonds. En dat is nodig, want de wettelijke uitkering alleen zal niet volstaan om je maandelijkse uitgaven volledig te dekken. De premies voor deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar. Bij voorkeur wordt het gewaarborgd inkomen gekoppeld aan je IPT (voor wie een vennootschap heeft) of VAPZ-spaarverzekering (voor eenmanszaken). Je geniet dan uitgebreidere dekkingen en goedkopere premies.

Verzeker de omzet van je vennootschap voor het geval jij als bedrijfsleider door arbeidsongeschiktheid niet kan werken. De vennootschap ontvangt een maandelijkse rente zodat de inkomsten op pijl blijven en de aflossing van eventuele bedrijfskredieten niet in het gedrang komt. Tot 60% van de omzet kan zo verzekerd worden. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De omzetverzekering wordt ook wel “gewaarborgd inkomen voor de vennootschap” genoemd en is noodzakelijk wanneer de omzet in de vennootschap vooral door de bedrijfsleider zelf wordt gegenereerd. Dit is veelal het geval voor intellectuele beroepers en zorgverleners.

Met fiscaal sparen combineer je 2 voordelen in 1 klap: je betaalt vandaag minder belastingen en bouwt een spaarpot op voor je pensioen. Dat de fiscus dit aanmoedigt hoeft niet te verwonderen. Het wettelijk pensioen dat we van de staat krijgen, zal niet volstaan om onze levensstandaard te behouden. Zowel voor loontrekkende als voor zelfstandige zorgverleners zijn er specifieke spaarplannen die je vandaag belastingen besparen en later een mooi pensioenkapitaal opleveren. Wij begeleiden je bij de juiste keuze EN volgorde van je fiscale spaarplannen.

Iedereen maakt fouten, ook jij als zorgverlener. Wanneer zo’n fout aanleiding geeft tot schade bij je patiënt, kan deze eisen die schade te vergoeden. Gelukkig kan je je hiervoor verzekeren. Je polis beroepsaansprakelijkheid is dan ook een van de belangrijkste polissen voor je gemoedsrust als zorgverlener. Het is daarbij van essentieel belang dat deze polis een ruime dekking verleent voor jouw specifieke activiteiten en geen vage of ongewenste uitsluitingen bevat. Wij zoeken graag voor je uit welke polis het best beantwoordt aan jouw aansprakelijkheidsrisico’s.

Je hebt het wellicht zelf al ondervonden: patiënten zijn veel mondiger dan vroeger en zetten veel sneller juridische stappen, ook tegen zorgverleners. Met dank aan het internet en aan de talrijke consumentenplatformen. Maar ook andere instanties zoals het RIZIV, de mutualiteit, de Orde van je beroepsgroep, of zelfs je eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kunnen maken dat je juridische bijstand nodig hebt. In al die gevallen ben je maar beter geruggesteund door een kwaliteitsvolle rechtsbijstandsverzekering. Deze kenmerkt zich door hoge waarborggrenzen, korte wachttijden en een “all-risk” principe van dekking. Vroeg of laat doet bijna elke zorgverlener beroep op zijn of haar rechtsbijstandsverzekering.

Cybercriminaliteit is alomtegenwoordig. De vraag is niet langer OF je onderneming door een cyberaanval zal getroffen worden, maar WANNEER. Het zijn de grote incidenten die de pers halen, maar het merendeel van de cyberaanvallen gebeurt bij kleine bedrijven en zelfstandigen, inclusief zorgverleners. Makkelijke prooi, weinig IT kennis, veel data, geen intern preventiebeleid… Meer redenen heeft een hacker niet nodig.

In dit artikel geven we een kort overzicht van wat je als zorgverlener van een cyberverzekering mag verwachten.