Mijn bedrijf lijdt inkomensverlies

Een ongeluk komt nooit alleen, luidt het gezegde. Na een brand heb je niet alleen herstellingskosten aan gebouw en inboedel, maar loop je  ook nog eens inkomsten mis doordat de verkoop stil ligt, terwijl de vaste kosten blijven lopen. Maar zelfs zonder zichtbare schade, kan je bedrijf inkomensverlies lijden. Als de bedrijfsleider getroffen wordt door ziekte of ongeval, of erger nog, komt te overlijden, heeft dat ernstige gevolgen voor de vennootschap. Zeker als er bedrijfskredieten lopen. Wie zijn bedrijf en zijn gezin niet wil opzadelen met een financiële kater, kiest daarom best voor de juiste bescherming. 

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Deze extra waarborg bij de brandverzekering zorgt voor een compensatie van gederfde inkomsten onder de vorm van een dagvergoeding of percentage van de omzet, wanneer het bedrijf door brand, storm of explosie omzetverlies lijdt en haar normale activiteiten niet kan uitoefenen. Lees ook ons artikel over bedrijfsschade voor meer info.

Als je als zaakvoerder een tijd arbeidsongeschikt bent, kunnen de vaste kosten zwaar beginnen doorwegen. Tot 80% van die vaste kosten kan je verzekeren. De dekkingsperiode kies je zelf, bv. 1 jaar.  De premies zijn fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting (eenmanszaak) of de vennootschapsbelasting (voor zaakvoerders met vennootschap).

Verzeker de omzet van je vennootschap voor het geval jij als bedrijfsleider door arbeidsongeschiktheid niet kan werken. De vennootschap ontvangt een maandelijkse rente zodat de inkomsten op pijl blijven en de aflossing van eventuele bedrijfskredieten niet in het gedrang komt. Tot 60% van de omzet kan zo verzekerd worden. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De omzetverzekering wordt ook wel “gewaarborgd inkomen voor de vennootschap” genoemd. Vooral interessant wanneer de omzet in de vennootschap vooral door de bedrijfsleider zelf wordt gegenereerd.

Een bedrijfsleidersverzekering wordt ook wel key-man verzekering genoemd. Ze keert een kapitaal uit aan de vennootschap wanneer jij als cruciale figuur in de vennootschap komt te overlijden. Zeker van belang wanneer er investeringskredieten lopen en je je nabestaanden niet wil opzadelen met bedrijfsschulden. Een key-man verzekering is mogelijk als tijdelijke overlijdensdekking van een vast kapitaal of als schuldsaldoverzekering. De premies zijn fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap.

Een kredietverzekering beschermt de onderneming tegen inkomensverlies door onbetaalde facturen van uw Belgische of buitenlandse klanten.

Als je bedrijf getroffen wordt door een cyberaanval, zijn er niet alleen de kosten voor het herstel van je bedrijfsgegevens,… maar is er ook inkomensverlies door het stilliggen van je activiteiten. De cyberverzekering vergoedt die extra kosten: o.a. gederfde winst en vaste kosten tijdens de periode van bedrijfsonderbreking, verlies van omzet door je e-shop, overuren, tijdelijk personeel of kosten voor onderaanneming.