Mijn gebouwen en materieel

Brand, storm, hagel, hevige regen,… kunnen veel schade veroorzaken. Voorkom een financiële kater en bescherm je patrimonium.

De voertuigen van uw onderneming zijn niet alleen onmisbaar, ze vertegenwoordigen ook een aanzienlijk kapitaal. Net als uw materieel. Verlies geen tijd en geld en verzeker uw wagenpark tegen onverwachte schade.

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Net zoals voor je gezinswoning, bescherm je je bedrijfspanden ook tegen schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, waterschade en natuurrampen. Vergeet daarbij ook je professionele inboedel, materieel en koopwaar niet. 

De optionele waarborg diefstal vergoedt niet alleen de waarde van de gestolen goederen, maar ook de schade die gepaard ging met de diefstal, bv. door vandalisme.

De verzekering Algemene BouwplaatsRisico’s verzekert je als bouwheer tegen plotse schade die ontstaat bij je gebouw in opbouw. Denk maar aan een half opgetrokken muur die door een storm omwaait. De ABR vergoedt deze schade, ongeacht wie deze heeft veroorzaakt. Lees ook ons artikel over ABR.

Professionele toestellen of machines dienen ruimer verzekerd te zijn dan de waarborgen die in de brandverzekering zijn voorzien, zodat ook bij een ongeval zonder link met de brandverzekering, de schade aan je machines kan worden vergoed. Het is als het ware een omniumverzekering voor je onmisbare machines.

De burgerlijke aansprakelijkheid van je bedrijfswagen is wettelijk verplicht. Deze verzekering vergoedt de materiële en lichamelijke schade van de tegenpartij bij een verkeersongeval waar jij of je medeweker aansprakelijk voor wordt gesteld.

Een grote omnium beschermt tegen eigen schade aan het voertuig, bv. wanneer je zelf tegen een paaltje rijdt, of wanneer een onbekende schade veroorzaakt aan je voertuig. Formules mogelijk waarbij de oorspronkelijk verzekerde waarde van het voertuig gedurende 3 jaar behouden blijft! Hoe meer veiligheidsopties de wagen heeft (parkeersensoren, camera,…), hoe groter je korting!

Met een kleine omnium is je voertuig beschermd tegen diefstal, brand, breken van ruiten, aanrijding met dieren, en natuurkrachten. Schade door eigen fout, bv. tegen een paaltje rijden, is niet gedekt. In een kleine omnium is geen franchise van toepassing.

Met de waarborg bijstand en pechverhelping kan je altijd rekenen op een bijstandsverlener wanneer je door pech niet op je bestemming geraakt. Vervangwagen inclusief. Specifieke formules mogelijk voor bestelwagens.

Optionele waarborg bestuurdersverzekering: Bij een verkeersongeval in fout is er geen vergoeding voor de lichamelijke schade van de bestuurder. Behalve een vergoeding voor de gemaakte kosten, keert de bestuurdersverzekering ook een kapitaal uit in geval van blijvende invaliditeit of overlijden. De uitgebreidere formules voorzien zelfs in morele schadevergoedingen en een aanpassing van je huis, voor het geval dat moet aangepast worden naar aanleiding van je verkeersongeval.

In je bedrijfsvoertuigen zit vaak een groot kapitaal aan materieel, werkgerief of aangekochte goederen. De verzekering vervoerde goederen vergoedt de schade hiervan bij beschadiging tijdens het transport of door diefstal uit het voertuig.

Ben je vastgoedmakelaar of fotograaf en ben je dronepiloot? Vergeet dan niet je geregistreerde drones te verzekeren voor schade aan derden. Mogelijk wordt je verzekeringsbewijs opgevraagd door jouw opdrachtgever.

https://driesen-huysmans.be/verzekering-drones/

 

Transporteer je goederen van derden? Dan bepaalt de internationale CMR conventie dat je aansprakelijk bent voor schade aan of verlies van de goederen vanaf het moment dat je de goederen in ontvangst neemt, tot je ze weer aflevert. In sommige gevallen ben je zelfs aansprakelijk voor laattijdige aflevering van de goederen. De CMR-polis beschermt jou als vervoerder tegen eventuele schadeclaims.

Deze “alle risico”-verzekering dekt álle schade behalve de uitgesloten schade (oa. opzettelijke schade of slijtage) van je computers en elektronisch materieel. Wanneer je dus per ongeluk je kop koffie omver stoot op je dure bedrijfslaptop, dan mag je rekenen op tussenkomst van deze verzekering om de schade te vergoeden.

Sinds 2020 wordt schade door ongunstige weersomstandigheden niet meer vergoed door het Vlaams Rampenfonds. Daarom kunnen landbouwers hun open teelten voortaan verzekeren tegen hevige regen, droogte, vorst, ijzel, storm en hagel. Bovendien voorziet de Vlaamse Overheid in een subsidiëring van de premie voor de Brede weersverzekering. De deadline voor de indiening van je teeltplan is eveneens de deadline voor het afsluiten van deze verzekering voor het lopende jaar.

Het aantal bedrijven dat getroffen wordt door cyber criminaliteit neemt gestaag toe. Niet alleen grote bedrijven, maar ook en vooral kleinere KMO’s en zelfstandigen zijn het doelwit. Die gevallen komen niet in de krant. Niemand wil immers dat zijn bedrijf op die manier in de aandacht komt. Een cyberaanval heeft altijd financiële gevolgen voor je bedrijf. En dan hebben we het nog niet over de imagoschade. 

Een polis cyberrisico’s dekt o.a. de kosten voor het opsporen en verwijderen van het virus, de schade door het stilliggen van je activiteiten en het wedersamenstellen van data en het verlies van inkomen van je e-shop. Moet er losgeld betaald worden om de schade in je onderneming beperkt te houden, dan wordt die ook vergoed. Daarnaast verleent een cyber verzekering ook dekking wanneer je zelf aansprakelijk bent en cyberschade veroorzaakt bij iemand anders. Bv. omdat je, zonder het te beseffen, een virus hebt gestuurd naar je contacten.

  • Ontstaat er een gegevenslek via jouw website, dan ben je verplicht dit te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Als je weet welke computer geïnfecteerd is bij een cyber aanval, koppel die dan onmiddellijk los van het internet en zet de computer NIET uit. Zo kunnen sporen van de daders mogelijk nog getraceerd worden.