Mijn gezin en ikzelf als bedrijfsleider

Wanneer je als bedrijfsleider door ziekte of ongeval niet kan werken, heeft dat vaak grote financiële gevolgen voor je privéleven. De lening voor je woning blijft verder lopen, je studerende kinderen blijven op kot en je vaste privékosten blijven doorlopen. Maar ook gewoon al door het feit dat je zelfstandige bent, lijd je inkomensverlies vanaf je pensioen. Wetende dat het wettelijk pensioen voor een zelfstandige ruim onvoldoende is om je levensstandaard te behouden, zorg je maar beter zelf voor een appeltje voor de dorst. Gelukkig zijn er fiscaal zeer interessante formules waarbij je door te sparen ook nog eens belastingvermindering geniet!

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Dit is ons stokpaardje. We kunnen niet genoeg het belang van deze verzekering onderstrepen. Ben je arbeidsongeschikt door ongeval of ziekte, dan zorgt deze verzekering ervoor dat je gezinsinkomen op peil blijft door de uitkering van een maandelijks vervangingsinkomen. Deze rente komt bovenop de uitkering die je krijgt van het ziekenfonds. En dat is nodig, want de wettelijke uitkering alleen zal niet volstaan om uw maandelijkse uitgaven volledig te dekken. De premies voor deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar. Bij voorkeur wordt het gewaarborgd inkomen gekoppeld aan je IPT- of VAPZ spaarverzekering. Je geniet dan uitgebreidere dekkingen en goedkopere premies.

De individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen is een pensioenspaarplan dat voorbehouden is aan zelfstandigen met een vennootschap. Met dit plan spaart uw vennootschap voor uw pensioen. Bovendien zijn de premies fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Inhaalbijdragen (of een zogenaamde backservice) zijn mogelijk voor de jaren vooraleer je in je vennootschap actief was.  Wist je trouwens dat je het opgespaarde bedrag kan aanwenden voor de aankoop of verbouwing van privé onroerend goed? Vastgoedfinanciering is mogelijk bv. via een voorschot op je polis, of via een wedersamenstellingskrediet (ook bulletkrediet genoemd). Doorgaans is de IPT verzekering de fiscale spaarformule bij voorkeur voor zelfstandigen met vennootschap. Ook de koppeling van je gewaarborgd inkomen en overlijdensdekking gebeurt doorgaans best aan uw IPT. Lees ook onze tips voor zelfstandigen.

Wie geen vennootschap heeft, kan via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen fiscaal voordelig een pensioen opbouwen. De premies die je spaart, zijn niet alleen fiscaal aftrekbaar in de hoogste belastingschijf, ze zorgen er ook voor dat je minder sociale bijdragen zal betalen. Ook als startende zelfstandige in hoofdberoep kan je een VAPZ spaarplan onderschrijven. Combineer je VAPZ met de verzekering gewaarborgd inkomen, zodat je gezinsinkomen gewaarborgd blijft wanneer je door ziekte of ongeval niet kan werken. Het maximum bedrag dat je mag sparen in VAPZ is beperkt, vandaar dat de overheid ervoor heeft gezorgd dat je, net zoals zelfstandigen met een vennootschap die naast VAPZ ook in IPT kunnen sparen, bijkomend een aanvullend pensioen kan opbouwen. Hiervoor doe je beroep op POZ. Lees ook onze tips voor zelfstandigen zonder vennootschap

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, afgekort POZ, is een spaarformule met fiscaal voordeel voor zelfstandigen zonder vennootschap. Deze spaarvorm is in 2017 het leven geroepen om de discriminatie met zelfstandigen met een vennootschap weg te werken en zelfstandigen zonder vennootschap de kans te geven een hoger aanvullend pensioen op te bouwen, zonder dat zij hiervoor een vennootschap zouden moeten oprichten. Het fiscale voordeel bedraagt 30%. De berekening van het maximale spaarbedrag is gebaseerd op de zogenaamde 80%-regel, waardoor het spaarbedrag significant hoger kan liggen dan wat u met VAPZ kan sparen. Met uw goedkeuring nemen wij hiervoor rechtstreeks contact op met uw accountant en berekenen wij haarfijn het bedrag waarvoor u het maximale fiscaal voordeel kan genieten. Voor meer info zie ook ons artikel: https://driesen-huysmans.be/poz-in-een-notendop/

Ben je als arts, tandarts, apotheker, zelfstandig verpleegkundige, logopedist of kinesitherapeut geconventioneerd? Dan beloont de overheid je voor het feit dat je de conventietarieven hanteert en stort jaarlijks een bedrag in je spaarplan. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is zorgen dat je een RIZIV polis afsluit, zodat de RIZIV toelage hierin gestort kan worden. Via MyRiziv kan je de voorwaarden en toelages opvolgen. Lees hier meer over de RIZIV polis.

Aan een schuldsaldoverzekering heb je wellicht gedacht bij het afsluiten van je hypothecaire lening, maar is dat voldoende om het gezinsinkomen veilig te stellen bij jouw overlijden? Dankzij een bijkomende tijdelijke overlijdensverzekering kan je gezin de moeilijke periode overbruggen na je overlijden, zodat je kinderen kunnen verder studeren. Je vennootschap kan de fiscaal aftrekbare premies hiervoor betalen.