Mijn gezondheid

Wanneer het mis gaat door ziekte of ongeval, lopen de kosten vaak snel en hoog op. Een ziekenhuisopname kost al gauw enkele honderden euro’s. Word je ernstig ziek, dan zijn er niet alleen de ziektekosten maar zal ook het gezinsinkomen fors terugvallen. Wij verwachten dat de kosten van de gezondheidszorgen alleen maar duurder zullen worden en daardoor meer en meer zullen worden afgewend op de burger. Dat verklaart ook waarom verzekeraars nieuwe gezondheidsverzekeringen op de markt brengen, denk maar aan de tandverzekering en de verzekering ambulante kosten. En er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen.

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Of het nu gaat om een blijde gebeurtenis zoals een geboorte, of een opname omwille van ziekte of ongeval; een ziekenhuisverblijf doet vaak diep in de portemonnee tasten.
Daarom is er de hospitalisatieverzekering. Ze vergoedt het gedeelte van de kosten die voor jouw rekening zijn na tussenkomst van het ziekenfonds. De hospitalisatieverzekeringen die je bij ons kan afsluiten zijn van private verzekeraars die onafhankelijk zijn van je ziekenfonds. Naast ziekenhuisopnames dekt een hospitalisatieverzekering ook de medische kosten van ernstige ziekten (bv. kanker), de medische kosten voor en na een ziekenhuisopname (bv. van kine) en medische bijstand in het buitenland. Het grootste verschil tussen hospitalisatieverzekeringen van het ziekenfonds en private verzekeraars zit in de limieten voor terugbetaling. Een hospitalisatieverzekering die een terugbetaling garandeert zonder limiet, zeker bij ziekenhuisopname en ernstige ziekten, is volgens ons dan ook een must. Benieuwd hoeveel dat kost bij onze partner DKV? >> Bereken hier je premie.

Wie een hospitalisatieverzekering heeft via de werkgever kan daarvan genieten tot zolang je in dienst bent. Verlaat je het bedrijf of ga je op pensioen, dan kan je de verzekering op individuele basis verder zetten. De premie hiervoor wordt berekend op de leeftijd die je op dat moment hebt. Blijf je tot aan je pensioen, dan zal de premie voor individuele verderzetting hoog zijn. Een wachtpolis kan hier soelaas bieden. Je leeftijd op het moment van onderschrijven wordt vastgeklikt, zodat je later als je met pensioen gaat of het bedrijf verlaat een hospitalisatieverzekering kan onderschrijven aan je huidige leeftijd. Bovendien zonder bijkomende medische testen.

Ook al eens een offerte gehad bij de tandarts? Wellicht niet voor je jaarlijkse controle, maar misschien wel voor het plaatsen van kronen of bruggen of voor een orthodontiebehandeling. Tandartskosten nemen vaak een grote hap uit je budget. Een tandverzekering kan soelaas bieden. Onze partner DKV heeft twee tandverzekeringen. >> Bereken hier je premie.

Ook zonder ziekenhuisopname kunnen medische kosten snel oplopen: raadplegingen bij de arts of specialist, kinesitherapie, geneesmiddelen, brilglazen, lenzen,… Deze kosten worden niet vergoed door de hospitalisatieverzekering. Een aanvullende gezondheidsverzekering ambulante kosten zorgt voor de terugbetaling van deze kosten.

>>Bereken hier je premie.

Ongeval thuis, tijdens het sporten of klussen? Deze verzekering zorgt voor een tegemoetkoming in de medische kosten, en een kapitaal bij blijvende invaliditeit en overlijden.

Als bestuurder van een voertuig word je niet vergoed voor je lichamelijke schade bij een ongeval in fout. Met een bestuurdersverzekering ben je hiervoor wel beschermd. In de forfaitaire formule kan je rekenen op een vast maximum bedrag voor medische kosten, begrafeniskosten, en een kapitaal bij blijvende invaliditeit of overlijden. In de vergoedende formule worden ook andere kosten verrekend, zoals morele of esthetische schade of kosten voor de aanpassingen die moeten gebeuren aan je woning en voertuig. De maximale vergoedingsgrens ligt veel hoger en kan gaan tot €1 000 000.