Mijn pensioen en spaarplannen

Ziekte, ongeval of overlijden kan er voor zorgen dat het gezinsinkomen er fors op achteruit gaat, terwijl uitgaven stijgen. Maar ook zonder tegenslagen ben je best voorbereid op de grootste terugval in het inkomen: je pensioen. Benut de stimulansen van de overheid om een fiscaal voordelig aanvullend pensioeninkomen op te bouwen. Want het wettelijk pensioen zal niet volstaan. Maak dat je zelf je toekomst in handen neemt en er nog fiscaal van kan profiteren ook!

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Tak 21 en tak 23 zijn de figuurlijke benamingen van 2 types levensverzekeringen. Tak 21 groepeert de levensverzekeringen met kapitaalsgarantie en een gewaarborgd rendement. Tak 23 groepeert de levensverzekeringen verbonden aan één of meer beleggingsfondsen. De combinatie tussen tak 21 en tak 23 wordt ook tak 44 genoemd. Het voordeel van dergelijke hybride verzekeringen is dat je van strategie kan veranderen zonder een nieuw contract te moeten aangaan. Bovendien kan je op deze manier altijd kapitaalsgarantie inbouwen. Al je spaarverzekeringen (o.a. pensioensparen, langetermijnsparen, kindersparen,…) kan je op deze manier samenstellen.

  • Van zodra je een belastbaar inkomen hebt, kan je de premies van pensioensparen fiscaal in mindering brengen. Op je 60ste wordt de eindbelasting ingehouden. Dat betekent dat de jaren na je 60ste fiscaal de meest interessante zijn: je kan wel genieten van het fiscale voordeel, zonder dat er nog taks moet betaald worden op de stortingen! Het jaar dat je 64 wordt is het laatste jaar dat je een storting kan doen in je contract pensioensparen.
  • Stort het fiscale maximum: Sinds 2018 heeft de regering het duale pensioensparen ingevoerd. Naast het stelsel met fiscaal voordeel van 30% heb je voortaan ook de mogelijkheid om een hoger bedrag te sparen aan een fiscaal voordeel van 25%. Wie een maximaal rendement wil nastreven, behoudt best het oude bedrag (€990 voor 2023). Wie daarentegen een zo groot mogelijk kapitaal wil opbouwen voor zijn oude dag, kiest best voor het hoogste wettelijke maximum van €1270 per jaar (2023). Wie dit laatste kiest, zal dit elk jaar expliciet moeten bevestigen.
  • Kies voor een hybride tak 44-contractDe combinatie tak 21 en tak 23 in je pensioenspaarcontract heeft als voordeel dat je van strategie kan veranderen zonder een nieuw contract te moeten aangaan. Misschien wil je op jongere leeftijd voor een groter percentage belegd zijn in tak 23 beleggingsfondsen en wanneer je pensioen nadert meer in tak 21 om zo kapitaalbehoud in te bouwen?

= sparen met fiscaal voordeel. Ook hier geniet je belastingvoordeel van 30% op de gespaarde premies. Bijkomende troef is dat je met langetermijnsparen ook NA het pensioen belastingvoordeel kan blijven genieten, op voorwaarde dat je een polis afsluit vóór je 65ste.

Lees ook ons artikel over langetermijnsparen.

Heb je nog bijkomende spaarmarge buiten je pensioensparen en langetermijnsparen? Of kan je geen langetermijnsparen doen omdat je nog van de woonbonus geniet? Overweeg dan het fiscaal sparen met VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers). Sinds 2019 kan elke werknemer, die geen of slechts een beperkte groepsverzekering heeft, zelf een groepsverzekering aangaan, om een aanvullend pensioen te financieren. Maximum 3% van het referteloon of minimaal €1670 per jaar (2022) kan zo bijkomend gespaard worden via een automatische inhouding op het loon. Tip: in MyPension kan je in één oogopslag zien hoeveel je dit jaar kan sparen in VAPW. De fiscale beloning bedraagt 30% en is onmiddellijk zichtbaar doordat minder bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Stel bv. dat je €100 per maand spaart in VAPW via automatische afhouding van uw loon, dan is de vermindering van het nettoloon geen €100 maar wel €70. Bijkomend geldt er op de belastingbesparing nog een korting op de gemeentebelasting via de belastingaangifte.

Spaar maandelijks in tak 44 en bouw een kapitaal op voor je kinderen. Geef ze een duwtje in de rug als ze gaan verder studeren, alleen wonen of een huis kopen.

80% van de Belgen weet niet hoeveel ze verdienen als ze niet werken door ziekte of ongeval. Onze partner Baloise ontwikkelde samen met de KULeuven een interactieve tool en infokiosk om je inkomenszekerheid bij ziekte en ongeval onder de loep te nemen. Zo kan je zelf inschatten of je nog een aanvullend inkomen bij ziekte of ongeval wenst te verzekeren. Deze verzekering kan ook gekoppeld worden aan je spaarverzekering pensioensparen of langetermijnsparen.

Ga je een hypothecaire lening aan voor de aankoop van je gezinswoning? Via de Vlaamse overheid kan je een gratis verzekering “gewaarborgd wonen” afsluiten. Die beschermt je tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zodat de afbetaling van je hypothecaire lening niet in het gedrang komt. 

= overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een lening. Het verzekerde kapitaal neemt in dezelfde mate af als het uitstaande kapitaal van de lening. Zorgt ervoor dat je gezin niet in de problemen komt met de lening als je komt te overlijden. Ben je verplicht om 1 schuldsaldoverzekering te nemen bij de bank? Die voor je partner vind je bij ons aan een goedkoper tarief.

Wie zijn gezin niet wil opzadelen met begrafeniskosten, kan met een uitvaartverzekering alles op voorhand regelen. Ook specifieke wensen, incl repatriëring van het stoffelijk overschot naar je land van herkomst, kunnen worden overgemaakt.

Als belangrijkste kostwinner wil je het gezinsinkomen veilig stellen. Ook als jij plots komt te overlijden, wil je dat je kinderen nog kunnen verder studeren. Overbrug de periode tot aan je pensioen met een tijdelijke overlijdensverzekering. Dat is vaak minder duur dan je denkt.