Voor jou en je gezin

Potje breken is potje betalen. Staat zo in de Belgische wet ingeschreven. Veroorzaak je schade aan een derde, dan moet je die derde vergoeden. Vandaar dat sommige verzekeringen wettelijk verplicht zijn: BA auto, BA jacht, huurdersaansprakelijkheid. Wie verzekeringen zegt, denkt in de eerste plaats aan deze verzekeringen. Anders is het wanneer je schade te recupereren hebt van iemand die jou schade heeft berokkend. In dat geval heb je maar beter een goede rechtsbijstand. Verzekeringen gaan in essentie over de indekking van risico’s. Risico’s die je op je levenspad tegenkomt, door je op straat te begeven, door met je kinderen te spelen, of gewoon door te leven. Er overkomen ons soms dingen die we niet hadden zien aankomen, en die een grote impact hebben op ons gezinsinkomen. Je zo goed mogelijk beschermen tegen die risico’s, is de basisfilisofie van verzekeren.