Beleggen met verzekeringen

Als het gaat om het laten groeien van spaargeld, zijn er veel opties beschikbaar. Beleggen via de bank is een bekende keuze, maar wist u dat beleggen via verzekeringen een aantal unieke voordelen biedt?

Voordelen van beleggen met verzekeringen

Keuze van begunstiging

Een van de grootste voordelen van beleggen met verzekeringen is de mogelijkheid om de begunstigde zelf te kiezen. Dit betekent dat u kun afwijken van de standaard regels van het wettelijk erfrecht en zelf kunt bepalen wie het geld ontvangt op einddatum van het contract of bij uw overlijden. Dit biedt u de vrijheid om bijvoorbeeld een goede vriend, kleinkind of pluskind als begunstigde aan te wijzen, zonder dat deze keuze wordt beïnvloed door wettelijke beperkingen.

Voorbeeld: Stel dat u een beleggingsverzekering heeft afgesloten en u wilt dat het opgebouwde kapitaal na uw overlijden naar uw 2 nichtjes gaat, die u altijd hebben geholpen en ondersteund. Volgens de standaard regels van het wettelijk erfrecht zouden zij misschien geen recht hebben op dit geld. Met een beleggingsverzekering kan u hen als begunstigden aanwijzen, zodat zij het geld ontvangen, ongeacht de wettelijke erfregels.

Generation skipping

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid van generation skipping. Dit houdt in dat u vermogen direct kunt doorsluizen naar uw kleinkinderen, waarbij u de tussenliggende generatie (uw kinderen) overslaat. Op deze manier kunnen uw kleinkinderen rechtstreeks van u erven, en wordt een dubbele belastingheffing vermeden. Bovendien is het erfdeel per kleinkind tot €12 500 vrijgesteld van erfbelasting. Deze vrijstelling geldt per kleinkind en per grootouder en is dus de uitgelezen manier om een deel van uw vermogen kosteloos over te dragen naar uw kleinkinderen.

Behoud van controle na schenking

Waneer u geld schenkt, dat vervolgens wordt belegd in een beleggingsverzekering, kan u controle behouden over het geschonken vermogen. Dit betekent dat u voorwaarden kunt stellen aan de schenking, zoals het bepalen waneer en onder welke omstandigheden de begunstigde toegang krijgt tot de gelden. Dit biedt u de zekerheid dat het geschonken geld wordt gebruikt zoals u dat bedoeld heeft. 

Bescherming en zekerheid

Met beleggingsverzekeringen kan u kapitaalsgarantie inbouwen. Door een slimme combinatie van tak 21, tak 23 en tak 26 kan u ervoor zorgen dat uw vermogen aangroeit met de garantie dat (een deel van) uw kapitaal gegarandeerd blijft. Op die manier kan iedereen beleggen, van defensief tot dynamisch.

Tak 21 – tak 23 – tak 44 – tak 26 – What’s in a name?

Beleggen of sparen met verzekeringen kan met tak 21, tak 23, tak 44 en tak 26. Als u “takken” alleen associeert met de fauna in uw tuin, kunnen we u wellicht iets bijleren met onderstaand overzicht. 

Tak 21: Tak 21-verzekeringen zijn spaarverzekeringen met een gewaarborgd rendement. Dit betekent dat uw kapitaal beschermd is en u een gegarandeerde rente ontvangt. Bovendien valt uw geïnvesteerde kapitaal onder de bescherming van het Garantiefonds, waardoor tot €100 000 per verzekeringnemer en per verzekeraar beschermd is. Dit type verzekering is ideaal voor wie op zoek is naar stabiliteit en zekerheid. 

Tak 23: Tak 23-beleggingsverzekeringen zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen. Het rendement van deze verzekeringen is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende fondsen. Dit biedt potentieel hogere rendementen, maar brengt ook risico’s met zich mee.  Uw ingelegde kapitaal is niet gegarandeerd. Tak 23 is dan ook geschikt voor wie bereid is meer risico te nemen in ruil voor een potentieel hoger rendement. 

Tak 44: De combinatie tussen tak 21 en tak 23 in hetzelfde contract wordt ook tak 44 genoemd. Het voordeel van dergelijke hybride verzekeringen is dat u van strategie kan veranderen zonder een nieuw contract te moeten aangaan. Bovendien kan u op deze manier altijd kapitaalsgarantie inbouwen. Al uw spaar- en belegggingsverzekeringen (o.a. pensioensparen, langetermijnsparen, …) kunnen op deze manier worden samengesteld.

Tak 26: Tak 26 is een kapitalisatieverzekering die u het best kan vergelijken met tak 21. Ook hier geldt een gewaarborgde rentevoet en kapitaalsgarantie. Het verschil met tak 21 is dat er geen begunstigde kan worden aangeduid en dat er roerende voorheffing van toepassing is op de verworven rente. U kan dit dus best vergelijken met een termijnrekening bij de bank, al is een Tak 26 veel meer flexibel. Er zijn namelijk verschillende looptijden mogelijk en doorgaans kan u op elk moment kosteloos uitstappen. Bovendien is tak 26 ook toegankelijk voor vennootschappen. 

Conclusie

De keuze voor beleggen met verzekeringen kan een slimme zet zijn, vooral als u op zoek bent naar een evenwicht tussen zekerheid, flexibiliteit en potentieel rendement. Er is immers altijd een combinatie van beleggingsverzekeringen mogelijk die bij uw beleggersprofiel past. 

Bent u klaar om uw financiële toekomst veilig te stellen? Neem dan vandaag nog contact op met onze experten en ontdek welke beleggingsverzekering het beste bij u past.

Deel dit bericht