Brede weersverzekering landbouw

Sinds 01/01/2020 wordt schade aan open teelten door ongunstige weersomstandigheden niet meer vergoed door het Vlaams Rampenfonds. Daarom kunnen landbouwers hun open teelten voortaan verzekeren tegen hevige regen, droogte, vorst, ijzel, hagel en storm. Bovendien voorziet de Vlaamse Overheid in een subsidiëring tot 65% van de premie voor deze Brede Weersverzekering.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email