Wachtpolis hospitalisatieverzekering

De wachtpolis hospitalisatie

Wie via zijn werkgever een hospitalisatieverzekering heeft, ligt doorgaans niet wakker van de kostprijs van die essentiële verzekering. Tot daar plots de dag is van het pensioen- of afscheidsfeestje.

De Wet Verwilghen

Wie vroeger een hospitalisatieverzekering genoot via de werkgever en daar beroep moest op doen voor bv. een ernstige ziekte, werd geconfronteerd met het feit dat geen enkele verzekeraar je wilde aanvaarden, na verlies van de beroepsgebonden dekking. 

Daar kwam in 2007 verandering in, toen de Wet Verwilghen voortaan bepaalde dat werknemers die de beroepsgebonden dekking verliezen, recht hebben op een individuele gelijkwaardige voortzetting, en dit zonder nieuwe medische formaliteiten of wachtperiode. Voorwaarde is dat de werknemer minstens 2 jaar ononderbroken is aangesloten geweest en dat de vraag voor individuele verderzetting tijdig (= binnen de 105 dagen) is gebeurd.

Welke opties zijn er na verlies van de dekking via de werkgever?

1. Individuele verderzetting van de dekking bij dezelfde verzekeraar als die van de werkgever, zonder nieuwe medische acceptatie

Voorwaarde is dat je voorafgaand aan het verlies van je dekking gedurende minstens 2 jaar onafgebroken verzekerd bent geweest. Hetzelfde geldt voor je partner en/of kinderen die als medeverzekerden via jou zijn aangesloten. Zelfs wanneer je ex-partner als hoofdverzekerde beslist om je te schrappen, heb je het recht op individuele verderzetting. Let erop dat je tijdig, en dus binnen de 105 dagen na het verlies van dekking, de aanvraag doet. De verzekeraar moet je een contract voorstellen dat gelijkaardig is aan de dekking die je had bij je werkgever. Veelal zal dit dus een zeer kwaliteitsvolle polis zijn. 

Opgelet: de premie voor je individuele verderzetting zal berekend worden op basis van de leeftijd die je hebt op het moment dat je de beroepsgebonden dekking verliest. Wanneer dat is naar aanleiding van je pensioen, kunnen de premies hoog oplopen.  

2. Nieuwe hospitalisatieverzekering afsluiten bij een andere private verzekeraar

Deze optie zal altijd gepaard gaan met medische acceptatie en berekend worden aan je huidige instapleeftijd. Wie al een medische voorgeschiedenis heeft, zal dus mogelijk geen private verzekeraar meer vinden, uitgesloten worden van bepaalde dekkingen, of bijpremies aangerekend krijgen. 

3. Nieuwe hospitalisatieverzekering afsluiten bij een ziekenfonds

Doorgaans zijn de waarborgen in een hospitalisatieverzekering van de mutualiteit minder uitgebreid dan deze die aangeboden worden door private verzekeraars, zoals bv. DKV of AG insurance. De meeste mutualiteiten werken net zoals de private verzekeraars met een medische vragenlijst. Wie bestaande (ernstige) aandoeningen heeft en nog een hospitalisatieverzekering wenst, zal doorgaans aangewezen zijn op een hospitalisatieverzekering via het ziekenfonds. Meestal doven de beperkingen in terugbetaling met betrekking tot je voorafbestaande aandoening uit na enkele jaren.

Wat is een wachtpolis?

Wie nu al zeker wil zijn van een kwalitatieve en betaalbare hospitalisatieverzekering wanneer de beroepsgebonden dekking wegvalt, kan een wachtpolis onderschrijven. 

De bedoeling is eenvoudig: je op jonge leeftijd verzekeren van een betaalbare en kwalitatieve hospitalisatieverzekering wanneer je later je beroepsgebonden dekking verliest.

  • Hoe onderschrijven? Je aanvaarding gebeurt op basis van een verzekeringsvoorstel en medische vragenlijst.
  • Hoeveel kost zo’n wachtpolis? Het principe van een wachtpolis is dat je onderschrijvingsleeftijd wordt vastgeklikt. Dat wil zeggen: hoe jonger, hoe goedkoper de premie. Zo kost een wachtpolis voor een 30-jarige die deze vandaag  afsluit +-€14/maand. Wanneer die 30-jarige later de beroepsgebonden dekking verliest, kan zijn wachtpolis geactiveerd worden tot een volwaardige hospitalisatieverzekering, zonder medische formaliteiten en aan de premie van een 30-jarige. 
  • Wie kan een wachtpolis afsluiten? Iedereen, zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor zelfstandigen kan de premie betaald worden door zijn of haar vennootschap. 
  • Bij welke verzekeraar? Wij werken met de wachtpolis “Vision” van AG insurance. Meer info vind je hier. DKV biedt sinds enkele jaren geen wachtpolis meer aan. Enkel wie nog een “oude” DKV polis heeft, genre IS2000, IS(+) of DKV Premium kan nog intekenen op de wachtpolis “Horizon” van DKV. Dat kan interessant zijn, wanneer je bv. via je nieuwe werkgever toetreedt tot een groepsverzekering hospitalisatie, maar de goede voorwaarden van je bestaande DKV verzekering niet wenst te verliezen. 

Graag meer info? Contacteer ons voor uw persoonlijk voorstel.

Deel dit bericht