De zorgvolmacht

Dementie, coma, hersenletsels,… het kan ons allemaal overkomen. Door een zorgvolmacht te verlenen aan een lasthebber (echtgenoot, kinderen, vriend,…) vermijd je dat het beheer van je vermogen geblokkeerd wordt.

De lasthebber beheert je vermogen

Die lasthebber beheert de zaken waarvoor je volmacht hebt verleend. Dat kunnen zijn: je bankrekeningen, effecten, de gezinswoning, ander onroerend goed, schenkingen, belastingen, pensioenen. Je instructies zorgen ervoor dat alles volgens jouw wensen zal verlopen. Jij kiest zelf wanneer de volmacht uitwerking krijgt: onmiddellijk of pas wanneer je wilsonbekwaam wordt. 

Wat als je niets doet?

Ben je vergeten een zorgvolmacht op te maken en word je toch wilsonbekwaam, dan zal een vrederechter een bewindvoerder aanstellen. Deze persoon kan een vreemde zijn (bv. een advocaat). Belangrijke beslissingen zullen dan eerst moeten voorgelegd worden aan die rechter en het zal quasi onmogelijk zijn om dan nog schenkingen te doen of successieplanning, of een wijziging van het huwelijkscontract.

Voor wie?

Iedereen die de regie over zijn vermogen zelf wil blijven bepalen, ook bij wilsonbekwaamheid, regelt best (op tijd) een zorgvolmacht.

Notaris

Voor een zorgvolmacht ga je langs een notaris. Die bespreekt met jou welke lasthebber(s) je wenst aan te stellen en wat die mogen doen. Je kan meer dan 1 lasthebber aanstellen, bv. al je kinderen. Zij moeten de volmacht aanvaarden. Er zijn geen wettelijke vormvereisten, maar de zorgvolmacht dient wel te worden geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten. De notaris doet dat voor jou. Reken op ongeveer €350 à €400 ereloon voor het opstellen van een zorgvolmacht door een notaris.

Nog vragen? Contacteer ons voor meer informatie.

Deel dit bericht