Inkomensverlies door bedrijfsbrand

Als er vandaag een ferme brand uitbreekt in uw bedrijfspand, hoe lang duurt het dan vooraleer uw onderneming (tijdelijk elders) opnieuw kan opstarten? Eén of enkele dagen? Goed zo, dan hoeft u niet verder te lezen. Langer dan een week? Dan is de kans op omzetverlies groot. Lees dan zeker even onderstaande.

Schade door brand

Brand in uw bedrijfspand? Gelukkig hebt u een brandverzekering. Die dekt de opruimkosten en vergoedt de schade aan gebouw, inhoud en materieel. Maar voor een grote schade neemt dit proces een hele tijd in beslag. Tijd die kostbaar is en waarin uw activiteiten deels of volledig stil liggen. Geen activiteiten = geen inkomsten. Ondertussen blijven de vaste kosten wel doorlopen: kredietaflossingen, huurgelden, lonen, energiefacturen, verzekeringen,…

Oplossing: verzekering bedrijfsschade

Het doel van de bedrijfsschadeverzekering is om het bedrijfsresultaat van uw onderneming te behouden en dus in dezelfde toestand te brengen alsof het schadegeval zich niet zou hebben voorgedaan. Uw omzetverlies en vaste kosten zijn dus verzekerd, voor een vooraf bepaalde periode (doorgaans 12 maanden). Brand, explosie, ontploffing en -klinkt raar maar het is waar- vallende voorwerpen uit de lucht, zijn gedekte schadegevallen. Deze gevaren worden ook wel benoemd met de term “flexa”. Meestal kan u zich ook verzekeren tegen waterschade, vandalisme, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk. Soms gebeurt het dat uw klant of leverancier door brand of ontploffing zijn activiteiten moet stilliggen. Ook in dit geval kan u zich bijkomend verzekeren als u daardoor ook uw eigen activiteiten geheel of gedeeltelijk moet onderbreken.

Welk bedrag verzekeren?

Doorgaans wordt het te verzekeren bedrag bepaald door uw omzet te verminderen met de variabele kosten. Ofwel (70-71-72-74-rekening) – (60-rekening en variabel gedeelte van 61-rekening). Jaarlijks worden deze cijfers opgevraagd. Een alternatieve formule bestaat erin een dagvergoeding te verzekeren.

Wat maakt een verzekering bedrijfsschade onmisbaar?

Overleven: Zorg dat u niet bij de 60% ondernemingen hoort die niet kan overleven na een zware brand en dus in faling gaat. Onderschat de extra kosten niet die een zware brand met zich kan meebrengen.
Inkomensgarantie: Continuïteit in de loonsbetaling, zowel van uzelf als van uw medewerkers, is vanzelfsprekend van primordiaal belang. U wil uw gezin niet in de steek laten. En u wil uw beste werknemers niet verliezen aan de concurrentie.
Vermijden aansprakelijkheid als bestuurder: Mocht u in faling gaan omwille van het gebrek aan een bedrijfsschadeverzekering, dan zouden derden die hierbij nadeel ervaren (bv. schuldeisers, aandeelhouders, leveranciers,…) u persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor het niet afsluiten van een bedrijfsschade verzekering. Uw privévermogen kan in dit geval worden aangesproken.

Wat is NIET gedekt door de bedrijfsschadeverzekering?

Omzetverlies door een niet gedekte oorzaak, bv. wegenwerken, natuurrampen of corona is vooralsnog niet verzekerbaar.
Omzet op zich: wanneer er geen omzetverlies is geweest na de schade, zal er geen vergoeding zijn. Er moet m.a.w. steeds kunnen aangetoond worden dat de brand het omzetverlies heeft veroorzaakt.

Besluit

Sta eens stil bij de financiële gevolgen van een zware brand in je bedrijf. Geen kippenvel? Allright! Toch wat angstzweet? Kom eens bij ons op de koffie en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn!

Deel dit bericht