Laadpaal verzekeren

Met de komst van de laadpalen, komt ook de vraag wie moet vergoeden bij schade aan of door de laadpaal. 

Veel hangt af van wie de eigenaar is van de laadpaal en van het gebouw waar de laadpaal aan bevestigd is.

Laadpaal is jouw eigendom

Ben je ook eigenaar van het gebouw waaraan de laadpaal is bevestigd, dan zit de waarde van de laadpaal doorgaans automatisch bij in het verzekerd kapitaal gebouw van je brandverzekering. 

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het verzekerde kapitaal van je woning werd bepaald aan de hand van de indeling van je woning of door een expertise. Heb je zélf het te verzekeren kapitaal bepaald, dan laat je dit best verhogen met de waarde van je laadpaal.

Bij een gedekte schade zal je brandverzekering de schade vergoeden aan het gebouw en aan de laadpaal, ook als de schade werd veroorzaakt door de laadpaal (bv. door een foutieve installatie). Nadien kan de brandverzekeraar de schade wel verhalen bij een eventuele aansprakelijke derde (bv. installateur, verkoper,…).

Ben je huurder van het gebouw waaraan de laadpaal is bevestigd, dan laat je best de nieuwwaarde van de laadpaal toevoegen in je inboedelverzekering onder de rubriek “onroerende verfraaiingen”. 

Bij een gedekte schade zal je brandverzekering de schade vergoeden aan de laadpaal. De schade aan het gebouw zal alleen vergoed worden als jij aansprakelijk wordt geacht voor de schade, bv. door een foutief gebruik van de laadpaal.

Laadpaal is eigendom van iemand anders

Dat kan het geval zijn wanneer je werkgever een laadpaal ter beschikking stelt of wanneer je een laadpaal leaset of huurt. 

In dit geval is het best om in je brandverzekering (als eigenaar of als huurder van de woning) de clausule te laten toevoegen “voor rekening van wie het behoort” en te laten vermelden dat het gaat over een laadpaal. 

Belangrijk is steeds om na te gaan wat er contractueel is afgesproken met de leasingmaatschappij of werkgever over de eigendomsrechten van de laadpaal en over de te onderschrijven verzekeringen. 

 

Autoverzekering en laadpalen

Wanneer een voertuig schade veroorzaakt aan een laadpaal, dan zal de autoverzekeraar tussenkomen voor de schade. Ook wanneer bv. een voetganger struikelt over de kabel die aan de laadpaal is gekoppeld, vergoedt de autoverzekering de schade van deze zwakke weggebruiker. 

In sommige gevallen is bij schade aan een laadpaal niet eenduidig te bepalen wie aansprakelijk is. Bijvoorbeeld bij een kortsluiting, of wanneer je werkgever het beheer van de laadpalen heeft uitbesteed aan een dienstverlener. In die gevallen zal onderzoek moeten uitwijzen wie aansprakelijk is en dus de schade moet vergoeden. 

Heb je thuis een laadpaal geïnstalleerd, of ben je van plan dat te doen, neem dan zeker contact op met ons zodat we samen kunnen bekijken welke aanpassingen aan je verzekeringen er nodig zijn.

info@driesen-huysmans.be / 014 55 22 81 of 014 21 21 31

Deel dit bericht