Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar

Wet Geens

De wet van 22/04/2019 moet rechtsbijstand toegankelijker maken en de financiële drempel voor de toegang tot justitie verlagen. Toenmalig minister van justitie Koen Geens besliste daarom om de premie voor een uitgebreide polis rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar te maken.

Welke waarborgen moeten minimaal worden onderschreven?

Om recht te hebben op het fiscale voordeel, moeten minstens volgende waarborgen voorzien zijn in de polis rechtsbijstand:

  • verbintenissenrecht, bv. bij een aankoop op internet;
  • bouwrecht, bv. voor geschillen tijdens bouw- en renovatiewerken;
  • erf-, schenkings- en testamentrecht,
  • echtscheiding
  • burgerlijk verhaal, bv. wanneer u schade wenst te recupereren van een aansprakelijke derde in een verkeersongval;
  • strafrecht, bv. uw verdediging wanneer u vervolgd wordt;
  • burgerlijke verdediging, bv. wanneer iemand beweert door uw toedoen schade te hebben geleden;
  • fiscaal recht, bv. geschil met de fiscus over uw personenbelasting;
  • administratief recht, bv. geschil met uw gemeente over de toekenning van premies;
  • arbeidsrecht, bv. geschillen met uw werkgever

Wachttijden – minimale drempelwaarden

Eureka! Nog snel een polis afsluiten en dan eindelijk die burenruzie beslechten voor de rechtbank? Zo werkt het niet. Om te vermijden dat men voor reeds bestaande geschillen en eerder bescheiden conflicten beroep gaat doen op de nieuwe rechtsbijstand, zijn er wachttijden en minimale drempelwaarden ingebouwd.

Zo hanteren de meeste verzekeraars voor bouwgeschillen een wachttijd van 3 jaar en een interventiedrempel van minstens €350. 

Momenteel zijn er nog geen officiële tarieven (barema’s) voor advocaten. Mogelijk komen die in de toekomst er wel en dan zou het kunnen dat verzekeraars hier rekening mee gaan houden. Dit wil zeggen dat indien uw advocaat een hoger ereloon vraagt dan de officiële tarieven, u mogelijk zelf een deel moet opleggen.

Hoeveel kost dat?

De meeste verzekeraars hebben er voor gekozen om naast de minimumwaarborgen ook polissen aan te bieden die een ruimere dekking voorzien. Reken op ongeveer €230 voor een polis die aan de mimimumvoorwaarden voldoet. Wilt u ook de rechtsbijstand voor uw voertuig bij verzekeren, dan zit u aan €300. 

Wie een allrisk dekking wenst moet rekenen op een jaarpremie van ongeveer €480 (of €550 inclusief 1 voertuig). 

Het fiscaal voordeel bedraagt 40% op de premie, met een maximum voordeel van €124. Dit bereikt u met een jaarpremie van €310. De verzekeraar zal u jaarlijks een fiscaal attest bezorgen. De belastingvermindering is enkel van toepassing voor particulieren.

Vergis u dus niet! Uw huidige polis rechtsbijstand, als aparte polis of als inclusiewaarborg in bv. uw auto- of familiale verzekering is NIET voldoende voor fiscale aftrekbaarheid.

Contacteer ons vandaag nog voor de rechtsbijstand die het best bij u past.

Deel dit bericht