Nieuwigheden 2020

We volgen de nieuwigheden in verzekeringen voor jou op de voet. Hier volgt wat er recent is gewijzigd en in 2020 nog gaat wijzigen.

– Rookmelders verplicht. Vanaf 01/01/20 verplicht de overheid het plaatsen van rookmelders. Verzekeraars bepalen momenteel nog hun standpunt mbt de schaderegeling bij ontbreken van de verplichte detectoren.

– Verdere uitbouw van het VAPW. Wie geen groepsverzekering heeft via zijn werkgever kan voortaan zelf fiscaal voordelig een extralegaal pensioenkapitaal opbouwen. Laat dit je goede voornemen zijn voor 2020!

– Fiscaal aftrekbare rechtsbijstand. Wie zich wenst te verzekeren voor contractuele en bouwgeschillen, laat zijn huidige polis rechtsbijstand best omvormen naar een fiscaal aftrekbare polis. Ook in 2020 nog met afschaffing van de wachttijden onder bepaalde voorwaarden. Contacteer ons voor meer info.

– Verplichte beroepsaansprakelijkheid. De Wet Peeters II verplicht sinds 01/07/2019 de intellectuele dienstverleners in de bouw om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en zo de discriminatie weg te werken met de architecten en aannemers die eerder al een verzekeringsplicht opgelegd kregen.

– Brede weersverzekering landbouw: Vanaf 01/01/20 wordt schade door ongunstige weersomstandigheden niet meer vergoed door het Vlaams Rampenfonds. Daarom kunnen landbouwers hun open teelten voortaan verzekeren tegen hevige regen, droogte, vorst, ijzel, hagel en storm. Bovendien voorziet de Vlaamse overheid in een subsidiĆ«ring tot 65% van de premie voor de Brede weersverzekering. Ten laatste op 21/04 (uiterste datum indiening teeltplan) moet de verzekering voor het lopende jaar worden afgesloten. Contacteer ons voor meer info!

Deel dit bericht