POZ in een notendop

elfstandigen zonder vennootschap hebben voortaan een extra mogelijkheid om fiscaal voordelig te sparen voor een aanvullend pensioen, via de POZ (PensioenOvereenkomst Zelfstandigen).

1. Waarom is POZ nodig?

Wie er nog aan zou twijfelen: het gemiddelde pensioen van een zelfstandige ligt ver onder dat van een werknemer en zeker van dat van een ambtenaar. Door pensioensparen voor zelfstandigen fiscaal te stimuleren, wil de overheid je aanmoedigen om tijdens je actieve leven zelf voldoende te sparen voor het pensioen. Want wat je van de overheid krijgt, zal magertjes zijn.

Wie geen vennootschap heeft, kan vandaag al via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen. Maar wat je daarmee kan sparen is beperkt: maximaal 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen en maximum €3187 (voor 2018). De premies die je daarvoor stort zijn aftrekbaar in de hoogste schijf van de personenbelasting. Hierdoor kan het belastingvoordeel oplopen tot meer dan 50% (rekening houdend met de gemeentelijke opcentiemen). Bovendien worden je VAPZ-premies in mindering gebracht van de berekeningsbasis voor je sociale bijdragen. Geen twijfel dus: VAPZ is en blijft de meest interessante spaarformule. Alleen jammer dat het maximale spaarbedrag per jaar zo laag ligt. Wie een vennootschap heeft, kan via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) fiscaal voordelig (veel) hogere premies storten en zo een hoger aanvullend pensioen opbouwen. Voor zelfstandigen zonder vennootschap bestaat die mogelijkheid niet. Voor hen is er nu POZ.

2. Wie kan POZ afsluiten?   

  • in theorie: +-alle zelfstandigen zonder vennootschap 
  • in de praktijk:… die een belastbaar inkomen hebben van minstens €20 000

3. Hoeveel fiscaal voordeel levert POZ op?

  • elke storting levert een belastingvermindering op van 30% (+ gemeentelijke opcentiemen)

4. Wat is het maximumbedrag dat kan worden gestort in POZ?

De maximum bijdrage die je mag storten in je POZ contract hangt af van je VAPZ premie en je gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar en wordt berekend via de zogenaamde 80% regel:

wettelijk pensioen + VAPZ + POZ < 80% (gemiddelde beroepsinkomen laatste 3 jaar)

De berekening van deze 80%-grens is vrij ingewikkeld en vraagt de nodige expertise. Ons kantoor kan je hierin begeleiden.

Het is eveneens mogelijk om bijkomende premies te storten in je POZ voor maximaal 10 jaren voorafgaand aan het sluiten van de POZ. Deze zogenaamde “backservice” is wat ook  bedrijfsleiders kunnen via hun IPT contract.

5. Welke bijkomende voordelen biedt de POZ?

  • vastgoedfinanciering: net als bij VAPZ en IPT zal het ook bij de POZ mogelijk zijn via voorschot of verpanding om een onroerend goed te verwerven of te (ver)bouwen.
  • premies kunnen gespaard worden in tak 23 (dit is niet mogelijk voor VAPZ), dwz gekoppeld aan fondsen.
  • er is geen maximum plafond: grootverdieners kunnen met de POZ veel hogere kapitalen opbouwen dan met de andere pensioenformules

6. Hoeveel bedraagt de eindbelasting van het opgebouwde kapitaal?

  • RIZIV-bijdrage: 3,55% + solidariteitsbijdrage: 2%
  • op het resterend saldo (zonder winstdeelname, want die is niet belast): 10% + gemeentetaks

7. Ons advies: start met VAPZ

Op basis van de fiscale stimuli, is en blijft VAPZ de meest interessante spaarformule voor de opbouw van je aanvullend pensioen. Op de tweede plaats komt het klassieke pensioensparen, gevolgd door langetermijnsparen en daarna POZ. Wie een vennootschap heeft, kiest best voor IPT (evt in combinatie met VAPZ).

Deel dit bericht