“Recht om vergeten te worden” vanaf 2022 ook voor gewaarborgd inkomen

Doorgaans is het geen goed nieuws als je wordt vergeten. Niet zo voor ex-kankerpatiënten die zich wensen te verzekeren. Zij zijn al lang vragende partij om hun ziekte te mogen “vergeten” en zo gemakkelijker aan verzekeringen te geraken.

Schuldsaldoverzekering

Voor alle nieuwe schuldsaldoverzekeringen die zijn afgesloten na 01/02/2020 geldt het “recht om vergeten te worden” in geval van kanker. Dit betekent dat verzekeraars in hun aanvaardings- en premiecriteria geen rekening meer mogen houden met die kanker wanneer het meer dan 10 jaar is geleden dat de behandeling succesvol werd afgerond.

Wie een hypothecaire lening aangaat en daarvoor een schuldsaldoverzekering wenst af te sluiten, moet doorgaans een medische vragenlijst invullen. Zo kan de verzekeraar het risico op overlijden inschatten en de premie bepalen. Leeftijd en gezondheidstoestand zijn daarbij de belangrijkste parameters. In het verleden konden veel ex-kankerpatiënten hierdoor nauwelijks aan een verzekering geraken. 

Sinds 1 april 2020 werd voor sommige types kanker de termijn van 10 jaar “om vergeten te worden” verkort. Het gaat bv. om bepaalde types van borstkanker en teelbalkanker. De volledig lijst van kankers waarvoor de termijn is verkort, is terug te vinden in bijlage N1 van het KB van 26 mei 2019

Opgelet: het “recht om vergeten te worden” betekent NIET dat de ziekte niet moet worden vermeld op de medische vragenlijst. 

Gewaarborgd inkomen

Vanaf 1 februari 2022 wordt dit “recht om te vergeten” uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Dat is goed nieuws voor zelfstandige ex-kankerpatiënten die deze verzekering wensen voor het geval ze arbeidsongeschikt zouden zijn door ziekte of ongeval. Vanaf februari 2022 mag een verzekeraar geen rekening meer houden met de medische voorgeschiedenis kanker wanneer de zelfstandige 10 jaar kankervrij is. Hiermee heeft België een wereldprimeur, want het is het eerste land dat het “recht op vergeten” invoert voor de verzekering gewaarborgd inkomen.

 

Deel dit bericht