Rechtsbijstand voor zelfstandigen: concrete voorbeelden

Het is niet verplicht en de risico’s worden steevast onderschat. Daarmee hebben we de 2 belangrijkste redenen waarom de rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers onvoldoende gekend is. 

De essentie van rechtsbijstand

Je rechten doen gelden, je verdediging opnemen in conflictsituaties, en de bijhorende advocaat- en gerechtskosten betalen. Dat is in essentie waar een verzekering rechtsbijstand voor staat. Maar wat betekent dat nu concreet? Hieronder enkele voorbeelden van situaties waarbij je je professionele rechtsbijstandsverzekering kan aanspreken.

Lichamelijke schade

 • Vergoeding recupereren van aansprakelijke tegenpartij: Op bezoek bij een cliënt, word je gebeten door de hond. Je bent niet alleen weken arbeidsongeschikt, maar houdt er ook een lelijk litteken aan over. Je rechtsbijstand berekent de schade, inclusief de morele en esthetische, en vordert deze bij de aansprakelijke tegenpartij. Het recupereren van lichamelijke schade is een van de meest gebruikte waarborgen in de rechtsbijstandsverzekering.
 • Procederen tegen verzekeraar gewaarborgd inkomen: Ondanks bevestiging van je behandelende arts, verlaagt je verzekeraar “gewaarborgd inkomen” het percentage arbeidsongeschiktheid onder de 25%  en stopt de uitbetaling van je rente. Bemiddeling levert geen resultaat op, waarna je rechtsbijstandsverzekering een dossier samenstelt en je verdedigt voor de rechtbank. 

Schade aan goederen of bedrijfsgebouwen

 • Schade aan je voorraad of stock: Door een waterlek bij de buren, is je stockruimte onder gelopen en is je koopwaar onverkoopbaar. Je rechtsbijstand zal de schade recupereren bij de aansprakelijke tegenpartij.
 • Onderhandelen met brandverzekeraar: Door kortsluiting zijn je computers onbruikbaar geworden. De brandverzekeraar meent dat deze nog hersteld kunnen worden en beperkt de tussenkomst. Je rechtsbijstandsverzekering gaat onderhandelen met je brandverzekeraar.

Disciplinaire verdediging

 • Tucht: Je moet verschijnen voor de Orde van Apothekers wegens vermeende inbreuk op de concurrentieregels. 
 • Sanctie betwisten: De Orde van Geneesheren wil je een tijdelijk beroepsverbod opleggen.

Conflict met overheid of fiscus

 • RSZ-controle: De RSZ meent dat bepaalde uitgaven kwalificeren als verdoken loon en eist bijkomende sociale bijdragen én een fikse boete. 
 • Discussie over onkosten: De fiscus verwerpt enkele uitgaven en ook je bezwaarschrift daartegen. 

Conflict met klanten of leveranciers

 • Ontevreden klant: Je wordt gedagvaard door een ontevreden klant. 
 • Leverancier komt contractuele verplichtingen niet na: Jouw klant annuleert hierdoor zijn bestelling, waarop de leverancier weigert de gederfde inkomsten te vergoeden.

Welke waarborgen zijn voorzien in een polis rechtsbijstand?

Doorgaans bevat een basis rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers alleen dekkingen voor niet-contractuele geschillen en geschillen met verzekeraars. Wens je ook dekking voor geschillen mbt je bedrijfsvoertuigen,  conflicten met de fiscus, overheidsadministraties, klanten of leveranciers, dan betaal je daar een bijpremie voor. De meest uitgebreide polissen voorzien in een all-risk dekking, en verlenen dus bijstand in alle conflictsituaties die niet specifiek zijn uitgesloten.  

Maar ik heb toch al rechtsbijstand via mijn BA uitbating?

Inderdaad, dat klopt. Maar die zal enkel tussenkomen in situaties die verband houden met de basisdekking. Zo zal de rechtsbijstand van je BA uitbating niet tussenkomen bij bv. discussies met je verzekeraar “gewaarborgd inkomen” en liggen de tussenkomstlimieten een stuk lager.

Ik ben al aangesloten in een groepscontract rechtsbijstand. Da’s dan geregeld?

Ben je zorgverlener? Dan bestaat de kans dat je aangesloten bent in een groepsverzekering rechtsbijstand, bv. via je stageplaats of beroepsvereniging. Dat is prima! Weet wel dat de meeste polissen de verzekerden niet als derden beschouwen ten opzichte van elkaar. Dat betekent dat je bv. wel dekking zal hebben voor geschillen met het RIZIV, maar niet voor een geschil met een concullega zorgverlener die in dezelfde polis is aangesloten. Wens je die dekking wel, voorzie dan in een eigen polis. 

Besluit

 • Verlaag de drempel voor juridische bijstand voor je onderneming met een rechtsbijstandsverzekering.
 • Op basis van je ondernemingsnummer en enkele vragen kunnen wij heel eenvoudig een offerte opvragen. Geen gedoe met lange vragenlijsten. Voor sommige beroepsgroepen bestaan er zelfs specifieke polissen op maat, bv. voor zorgverleners, garagisten en landbouwers.
 • Wij werken met gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars. Dit wil zeggen: zij doen niets anders dan dat. En ook: er is geen belangenvermenging met bv. je BA- of brandverzekeraar en er is steeds vrije keuze van advocaat.
 • Alleen al voor de dekking van geschillen met de verzekeraar gewaarborgd inkomen, is een rechtsbijstandsverzekering de moeite waard. 

Graag meer info? Contacteer ons telefonisch of via mail!

Deel dit bericht