RIZIV polis voortaan ook voor vroedvrouwen

Op 16 juni 2023 keurde de ministerraad het voorstel goed waardoor vroedvrouwen voortaan ook in aanmerking kunnen komen voor de RIZIV premie.

Wat is een RIZIV polis?

Zorgverleners die zich aan de conventietarieven houden, krijgen van het RIZIV hiervoor jaarlijks een financiële beloning. Die wordt niet op hun bankrekening gestort, maar wel in een RIZIV polis. Naast artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen, komen voortaan dus ook vroedvrouwen in aanmerking voor de premie.  

Voorwaarden

Om recht te hebben op de premie gelden de volgende voorwaarden:

  1. Toetreden tot de nationale conventie (geconventioneerd zijn). In andere woorden: je respecteert de tariefafspraken en rekent geen extra kosten aan.
  2. Activiteitsdrempel: minimum 150 verstrekkingen of 2250 V-waarden per jaar attesteren. Wie minder verstrekkingen presteert, komt niet in aanmerking voor de premie.
  3. Loontrekkend of zelfstandige zijn: zowel loontrekkende als zelfstandige vroedvrouwen komen in aanmerking voor de premie. 
  4. Een RIZIV polis in voege hebben, ten laatste op 31 december van het jaar waarop de RIZIV toelage betrekking heeft.  Wie vanaf 2023 voor de eerste keer recht heeft op het RIZIV statuut, moet dus zorgen dat zijn of haar RIZIV polis ten laatste op 31/12/2023 afgesloten en in voege is.  

Premie

Voor activiteitsjaar 2023 is de premie vastgelegd op €593,44. 

Ben je vroedvrouw en kom je in aanmerking voor de premie? Neem dan snel contact met ons op zodat wij je RIZIV polis in orde kunnen maken.

Deel dit bericht