Tienjarige aansprakelijkheid binnenkort verplicht

Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De wet van 31 mei 2017, ook wel de Wet Peeters genoemd, treedt dan in werking.

Voor architecten is het al langer verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Deze verzekering komt tussen wanneer binnen de 10 jaar na oplevering van een woning er ernstige problemen optreden. Omdat bij dergelijke problemen er vaak een gedeelde aansprakelijkheid is met de aannemer of een andere speler uit de bouwsector, wordt daarom ook voor hen de verzekeringsplicht ingevoerd. 

Wie moet deze verzekering BA10 afsluiten?

Alle spelers uit de bouwsector die werken uitvoeren aan gebouwen,

 • die voor minstens 50% bestemd zijn voor bewoning,
 • en waarvoor tussenkomst van een architect verplicht is,
 • en waarbij de werken een impact hebben op de stevigheid, de stabiliteit of de waterdichtheid.

Bent u aannemer, elektricien, dakwerker, loodgieter, grondwerker, studie-of adviesbureau, of plaatst u ramen, doet u buitenschilderwerken of bent u van mening dat u werken uitvoert die vallen onder bovenvermelde definitie, dan is de wet Peeters op u van toepassing.

Wat dekt deze verzekering?

Om in aanmerking te komen voor dekking binnen deze verzekering, moet het gaan over:

 • ernstige schade die de stabiliteit, de stevigheid of de waterdichtheid die de stabiliteit of stevigheid in gevaar brengt,
 • van een gebouw dat voor minstens 50% bestemd is voor bewoning,
 • waarbij voor de uitgevoerde werken tussenkomst van een architect nodig is,
 • en waarbij de schade optreedt in de eerste 10 jaar na de oplevering van de werken

De materiële schade, de immateriële gevolgschade (bv. extra kosten die moeten gemaakt worden ten gevolge van een gedekt schadegeval) en de reddingskosten worden vergoed, ten belope van €500 000 (Abex 648). 

… en wat is niet gedekt?

Alle andere schades die niets te maken hebben met de stevigheid, stabiliteit of waterdichtheid van de woning; of schades die hier wel onder vallen, maar waarbij het totale schadebedrag lager is dan €2500. Ook zuiver esthetische schade of schade die optreedt tijdens de uitvoering van de werken, zijn niet gedekt in de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering.

Vrijstellingen en tussenkomstdrempels

De wet voorziet een tussenkomstdrempel op €2500 (Abex 648). Dit wil zeggen dat er pas tussenkomst is van de verzekeraar wanneer de schade hoger is dan €2500. Sommige verzekeraars hanteren het principe van de Engelse vrijstelling en zullen de volledige schade vergoeden op voorwaarde dat die hoger is dan €2500.

Verschillende formules van de BA10

 • Als bouwheer kan je een globale polis afsluiten voor jouw specifieke werf. Die polis dekt dan alle aannemers en andere dienstverleners die op jouw werf werken komen uitvoeren. 1 verzekeringsattest volstaat in dit geval. Opgelet: de werken die je zelf uitvoert, zijn niet gedekt. Wens je ook dat de schade, ontstaan TIJDENS de werken, is gedekt, dan kan je eveneens een ABR-polis afsluiten. Ook hier geldt de uitsluiting voor eigen werk.
 • Als hoofdaannemer kan je eveneens een globale polis afsluiten voor een specifieke werf. Al je onderaannemers zijn dan eveneens verzekerd. Als je meerdere werven per jaar hebt, kies je best voor een abonnementspolis op afrekening. Je hoeft dan maar 1 keer een verzekeringsvoorstel in te vullen. Je betaalt een voorschot op basis van je verwachte omzet en in jaar n+1 wordt de premie afgerekend op basis van de werkelijke omzet. Voor aanvang van elke werf moet je een verzekeringsattest hebben. Wij helpen je hierbij.  
 • Als andere bouwspeler sluit je best een abonnementspolis af als je meerdere werven per jaar hebt die onder de Wet Peeters vallen. De premie wordt berekend op basis van de bestekken voor die werven of op basis van je omzet. Telkens voor de aanvang van de werken bezorg je ons alle gegevens en ontvang je het verzekeringsattest.

Hoe gaat dat praktisch?

Alle verzekeringsattesten moeten verplicht aanwezig zijn op de werf vóór de aanvang van de werken. De architect zal hierop toezien. Wij helpen je bij het registreren van werven en het aanvragen van de attesten.

Zijn er sancties als ik geen polis afsluit?

Ja, je riskeert een boete tot €80 000.

Hoe wordt de premie bepaald?

Het type activiteiten, het aantal werven en de omvang van de werken zijn de belangrijkste premiebepalende factoren. Daarnaast zullen sommige verzekeraars ook rekening houden met uw schadestatistiek in BA uitbating.

Zijn er verschillen tussen polissen van verschillende verzekeraars?

Zeer zeker! Verzekeraars hanteren verschillende systemen van tarificatie en voorzien in verschillende aanvullende dekkingen. Wij bestuderen de markt en vergelijken de polissen van de partners met wie we samenwerken. Alleen zo kunnen wij je het best adviseren.

Ons advies

 • BA10: wettelijk verplicht en dus een must. In functie van je totale omzet, de aard van je activiteiten en het aantal werven per jaar, is een abonnementspolis of een globale polis de beste keuze. Wij adviseren je graag.
 • BA uitbating: blijft nodig voor de verzekering van schade aan derden (dus niet aan de opdrachtgever!). Bovendien stellen een aantal verzekeraars het hebben van een BA uitbating als voorwaarde voor het onderschrijven van de verplichte tienjarige aansprakelijkheid
 • ABR-polis: sluit als bouwheer of hoofdaannemer ook een ABR-polis af, zodat ook de schade die optreedt tijdens de werken is gedekt. 

Meer info?

mail naar annelies@driesen-huysmans.be voor uw offerte.

Deel dit bericht