Verzekering drones

Vooralsnog wordt uw pizza of Zalando pakketje nog niet met een drone geleverd, maar lang zal dat wellicht niet meer duren.

Vandaag zijn er al heel wat sectoren die drones gebruiken. Denk maar aan de landbouwer om zijn akkers te inspecteren, of aan fotografen om luchtfoto’s te maken. In de nabije toekomst zullen drones ook kunnen instaan voor het dringende en levensreddende transport van organen. Verwacht wordt dat drones snel gemeengoed zullen worden.

Drones voor recreatief gebruik

Misschien heeft uw kind al een (speelgoed) drone? En wat als dat ding schade berokkent aan derden?

→ zolang de maximale opstijgmassa van uw drone < 1 kg is, hebt u geen aparte verzekering nodig en dekt uw familiale verzekering de schade aan derden.

Respecteer de privacywetgeving en informeer je buren als je je drone gaat gebruiken om te filmen of foto’s te nemen. Weet ook dat het verboden is te vliegen in de buurt van en boven luchtvaartterreinen, industriële complexen, militaire installaties, enz… Je mag maximaal 10m boven de grond vliegen je bent verplicht om je drone steeds in het vizier te houden (VLOS principe: Visual Line Of Sight)

Opgelet: is de maximale opstijgmassa van uw drone > 1kg dan zijn er volgende bijkomende verplichtingen, ook al gebruik je de drone louter voor recreatieve doeleinden!

  • verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (bij ons te verkrijgen)
  • registratie van je drone bij het DGLV
  • de bestuurder van de drone moet minstens 16 jaar oud zijn en een attest van bevoegdheid kunnen voorleggen (= theoretische en praktische examens afleggen)
  • het is verplicht een logboek bij te houden van de vluchten

Op de website van het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vind je alle informatie over de regelgeving en verplichtingen voor drones in België.

Deel dit bericht