Wat is een groen fonds?

Thema’s als klimaatbescherming, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid zijn hot en actueel. Ook fondsbeheerders spelen hier graag op in en ontwikkelden de laatste jaren massaal “groene fondsen.” Immers, door te investeren in bedrijven die klimaatoplossingen nastreven of investeren in de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven, kunnen ook wij als consument en belegger bijdragen aan een betere wereld. 

Maar dan is het wel zaak te weten welke fondsen ECHT duurzaam zijn. Want groen is niet altijd groen.

Van grijs over lichtgroen naar donkergroen

Sinds 10 maart 2021 is de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verordening van kracht. Deze verordening verplicht fondsenbeheerders om openheid te geven over hoe duurzaam hun fondsen zijn

Zo wil Europa vermijden dat fondsen “groener” worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Beheerders zullen dus voortaan moeten aangeven in welke mate hun fondsen investeren in bedrijven die de ESG criteria respecteren. Die afkorting staat voor Environment (E), Social (S- sociaal verantwoord), en Governance (G) (duurzaamheid). 

Op basis van die criteria worden 3 categorieën groene fondsen onderscheiden:

  1. Artikel 9 “echt groene of donkergroene fondsen”: fondsen met een duurzame doelstelling, dwz met een duidelijk aantoonbare impact op mens en maatschappij. Enkel deze fondsen mogen voortaan nog de term “duurzaam” gebruiken in hun communicatie en reclame.
  2. Artikel 8 “lichtgroene fondsen”: fondsen die op vlak van duurzaamheidskenmerken beter willen presteren dan het gemiddelde in de markt. 
  3. Artikel 6 “grijze fondsen”: fondsen die in hun beleggingsstrategie geen rekening houden met duurzaamheidskenmerken, maar die wel de duurzaamheidsgraad van hun fonds gaan berekenen.
 
Uit onderzoek van het FSMA in mei 2021 blijkt dat de meerderheid (68%) van fondsen die zich “groen” noemen, in feite artikel 6-fondsen zijn. In totaal belegd vermogen winnen de artikel 8-fondsen echter nipt van de artikel 6-fondsen. De echt groene fondsen zouden 4% van het totaal belegd vermogen in groene fondsen bedragen. 
Banken en verzekeraars zijn momenteel bezig met de implementatie van deze richtlijn. Beiden verwachten dat de meerderheid van hun groene fondsen onder artikel 8 zullen vallen. 

 

Niet al je eieren in 1 mand

Het is nog even afwachten tot alle groene fondsen zijn ingedeeld. Maar het is nu al duidelijk dat de echt groene fondsen in de minderheid zullen zijn. Wie daarom zijn hele vermogen duurzaam wil investeren, sluit best ook de lichtgroene fondsen in de armen. Want de regel blijft: leg niet al je eieren in 1 mand. De donkergroene fondsen zullen veelal in dezelfde sectoren en bedrijven beleggen, waardoor je de nodige diversificatie dreigt te missen. 

Towardssustainability.be

Voortaan kunnen alleen nog artikel 8- en artikel 9-fondsen het Belgische duurzame label “Towards sustainability” aanvragen. Op hun website kan je per fondsbeheerder terugvinden welke fondsen het label dragen. 

Ook jij hebt impact

Wie vandaag in groene fondsen belegt of spaart, investeert daarmee o.a. in bedrijven die het goed voorhebben met ons klimaat. Daarmee heb ook jij impact, hoe klein je investering ook is. 

Wie graag wil sparen of beleggen in groene fondsen, kan hiervoor terecht bij Annelies

Deel dit bericht