Check-up IPT

Naar aanleiding van de recente wijzigingen mbt het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, krijgt uw IPT best een check-up voor het einde van uw boekjaar.

Waarover gaat het precies?

In de loop van 2021 heeft de regering beslist het wettelijk pensioen voor zelfstandigen geleidelijk aan op te trekken tot het niveau van het pensioen van werknemers. Met de Wet van 15 juni 2021 werd de harmonisatiecoëfficiënt afgeschaft die tot nu toe altijd had gezorgd voor een correctie (= verlaging) van het inkomen waarop de berekening van het wettelijk pensioen van zelfstandigen is gebaseerd. Deze correctiecoëfficiënt was van toepassing omdat zelfstandigen minder sociale bijdragen betaalden dan werknemers. Ondertussen is dat niet meer het geval, waardoor werd beslist om de berekeningswijze van het zelfstandigenpensioen te harmoniseren aan dat van het werknemerspensioen en de correctiecoëfficiënt af te schaffen.

Deze wijziging gaat retro-actief in voege vanaf 01/01/2021.

Hoger wettelijk pensioen = lager aanvullend pensioen

Het wettelijk pensioen is een belangrijke parameter in de berekening van het maximum kapitaal dat mag opgebouwd worden als aanvullend pensioen. De formule die we daarvoor hanteren, wordt ook wel de 80%-regel genoemd. Die regel bepaalt dat uw uiteindelijke pensioen (som van wettelijk en aanvullend) niet hoger mag  zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarbezoldiging. 

Kort door de bocht komt het erop neer dat: hoe hoger het wettelijk pensioen, hoe lager het kapitaal dat daarnaast mag worden opgebouwd als aanvullend pensioen, via fiscale spaarplannen zoals IPT (voor vennootschappen), VAPZ en POZ (voor eenmanszaken). 

To do

De 80%-grens wordt door de fiscus streng gecontroleerd. Immers, de premies die uw vennootschap in een IPT verzekering stort, zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, voor zover de 80%-grens wordt gerespecteerd. Zeer interessant dus om fiscaal voordelig te sparen voor uw aanvullend pensioen, maar wel met de nodige aandacht voor het fiscaal maximum. 

Aangezien de nieuwe berekeningswijze van het wettelijk pensioen van zelfstandigen retro-actief in voege gaat vanaf 01/01/2021, zou het kunnen dat u voor het jaar 2021 teveel premie betaald hebt voor uw IPT verzekering. Zeker als u nog ettelijke jaren voor de boeg hebt, en wanneer u had geopteerd voor het fiscaal maximum, bestaat de kans dat u in overschrijding bent met de 80%-regel.  De overheid voorziet wel in de mogelijkheid om de teveel betaalde premie over te dragen naar de volgende boekjaren. 

De meeste verzekeraars zijn ondertussen klaar met de aanpassing van hun beheersplatformen om zowel bestaande als nieuwe IPT’s te conformeren aan de nieuwe 80%-berekening. 

Maak hier een afspraak voor de check-up van jouw IPT. 

Deel dit bericht