Wijzigingen erfrecht

Vanaf 1 september treedt het nieuwe erfrecht in voege. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het voorbehouden erfdeel voor de kinderen en de ouders, en de waarde van schenkingen.  

Contacteer zeker je notaris als je:

  • op verschillende tijdstippen schenkingen hebt gedaan aan verschillende erfgenamen. Vraag je notaris in dit geval voor een verklaring van behoud.
  • een testament hebt opgemaakt met daarin aanwijzingen voor het vrij beschikbare erfdeel. 
  • kinderloos bent. Een testament blijft nodig om af te wijken van het wettelijke erfrecht en je nalatenschap te organiseren.

Op notaris.be vind je een toffe brochure die de belangrijkste wijzigingen samenvat.

Deel dit bericht