Zware ziekten en uw hospitalisatieverzekering

Bij een hospitalisatieverzekering denken we vaak alleen aan de kosten van het verblijf en de behandeling tijdens een opname in het ziekenhuis. 

Maar wist je dat een hospitalisatieverzekering ook nabehandelingskosten, zoals bvb kinesitherapie, dekt? En ook medische kosten waarvoor je soms niet eens naar het ziekenhuis moet? Deze laatste waarborg lichten we hier toe. We bekijken hier de hospitalisatieverzekeringen voor particulieren (de groepsverzekeringen laten we buiten beschouwing).

Belang van de waarborg zware ziekten 

Heel wat ernstige ziekten vereisen niet altijd een ziekenhuisopname. Daarom is het van belang dat een goede  hospitalisatieverzekering een uitgebreide dekking biedt voor ernstige ziekten die ook zonder hospitalisatie zeer grote financiële gevolgen heeft voor de patiënt. Doorgaans vergoeden verzekeraars deze kosten onder de waarborg “zware ziekten.”

Wie de diagnose kanker krijgt, heeft niet altijd hoge hospitalisatiekosten, maar wel zeer hoge medicatie- en nabehandelingskosten die een ware financiële kater kunnen veroorzaken. Kanker staat dan ook bij de meeste verzekeraars op hun lijst van zware ziekten. 

Welke zware ziekten?

Naast kanker zijn er nog een 30-tal andere ernstige ziekten waarvoor de ambulante kosten doorgaans worden vergoed zonder dat er een hospitalisatie vereist is. Het gaat dan o.a. over diabetes, MS, ALS, ziekte van Crohn, Parkinson en Alzheimer. De meeste verzekeraars en ziekenfondsen hebben min of meer dezelfde lijst van zware ziekten.

Zeer grote verschillen bij terugbetalingen

We stellen vast dat er zeer grote verschillen bestaan tussen verzekeraars en ziekenfondsen, zowel in de terugbetalingspercentages als in de totale tussenkomstlimiet per jaar.

  • Voorbeeld 1 – CM Hospitaalplan: in de algemene voorwaarden van het CM-hospitaalplan (2024) lezen we hetvolgende “De terugbetaling in het kader van de waarborg ambulante kosten ernstige ziekten is beperkt tot 7.000 euro per kalenderjaar en per verzekerde.”
  • Voorbeeld 2 – “oude” DKV polissen (bvb IS2000, Hospi Flexi, Hospi Premium +): onbeperkte terugbetaling van o.a. geneesmiddelen en medisch materiaal, zij het aan 80% (of 40% indien er geen tussenkomst is van de mutualiteit).
  • Voorbeeld 3 – nieuwe DKV polissen (sinds 04/2024): voor het eerst zien we bij DKV een plafond verschijnen voor de terugbetalingen in het kader van zware ziekten: €10 000/jaar voor de formule Essential – €25 000/jaar voor de formule Comfort en €50 000/jaar voor de formule Premium +.
  • Voorbeeld 4 – AG Care: “Oude” polissen AG care voorzien in een onbeperkte terugbetaling van o.a. geneesmiddelen en medisch materiaal. Recente polissen die de algemene voorwaarden van 2023 volgen, hebben een limiet tot €12 500 voor geneesmiddelen waarbij er geen enkele wettelijke tussenkomst is.

Besluit

We zien bij verzekeraars een tendens om de voorwaarden van hun terugbetaling te verstrengen, zowel voor ereloonsupplementen als voor dure geneesmiddelen en behandelingen, o.a. in de waarborg zware ziekten.

Een zorgvuldige keuze voor uw hospitalisatieverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht