wat verandert er op 1 januari 2024 voor uw verzekeringen?

Wat verandert er in 2024?

Op het einde van het jaar kijken we graag al even vooruit om te zien wat er in 2024 verandert op vlak van verzekeringen.

  • Indexering fiscale grensbedragen: van 2020 tem 2023 waren de fiscale plafonds voor onder andere langtermijn- en pensioensparen bevroren. Vanaf 2024 zal de jaarlijks indexering worden hervat. Voor pensioensparen (fiscaal stelsel 30%) wordt het nieuwe maximumbedrag wellicht €1020. Voor langetermijnsparen €2450. Het gaat om voorlopige bedragen die nog moeten bevestigd worden. Update 27/12/2023: deze bedragen zijn bevestigd.
  • Opzeggingstermijn van verzekeringscontracten wordt korter: Vanaf 1 oktober 2024 zal het mogelijk worden om na het eerste jaar je verzekeringscontract op elk ogenblik gratis op te zeggen, mits inachtname van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Bovendien zal je die opzeg voortaan ook elektronisch kunnen betekenen. Vind hier de wetswijziging. 
  • Brandverzekering niet langer verplicht bij de bank voor de volledige duurtijd van de hypothecaire lening: Vanaf 1 juni 2024 zal je sneller van verzekeraar kunnen veranderen, wanneer je een hypothecair krediet hebt afgsloten voor je woning. Voortaan kan je na 1/3de van de looptijd van de lening kosteloos van verzekeraar veranderen, zonder dat je daardoor de rentekorting verliest. Vind hier de wetswijziging (art. 19 e.v.).
  • Einde belastingvermindering hypothecair krediet tweede verblijf: Wie vanaf 2024 een tweede verblijf aankoopt, kan de kapitaalsaflossingen voor het hypothecaire krediet niet langer fiscaal in mindering brengen. De intresten blijven wel een belastingvoordeel opleveren. Door de intrestaftrek kan een vermindering of zelfs neutralisatie van het onroerend inkomen worden bekomen en blijft het vaak interessant om toch te lenen voor uw tweede verblijf. 
  • Belastingvoordeel voor langetermijnsparen blijft (voorlopig) bestaan: Er was even sprake dat het zou verdwijnen, in het kader van de fiscale hervorming van minister Van Peteghem , maar voorlopig blijft het fiscaal voordeel langetermijnsparen overeind. Je vindt er hier alles over. 
  • Online schade-aangifte mogelijk via MyBroker: Voortaan kan je via de MyBroker app je schade-aangifte openen en meteen foto’s doorsturen. Op die manier kunnen wij je schade-aangifte nog sneller verwerken. Heb je nog geen toegang tot de MyBroker app? Geef ons dan een seintje!

Deel dit bericht